Projekty WFOŚiGW

Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica, Skęczniew, Rzechta, Strachocice.

Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica, Skęczniew,...

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na:

1) Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowica - 35.000,00 zł na montaż ogrzewania;

2) Ochotnicza Straż Pożarna Skęczniew - 20.000,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego;

3) Ochotnicza Straż Pożarna Skęczniew Rzechta
- 20.000,00 zł,na zakup sprzętu przeciwpożarowego
- 75.000,00 zł na termomodernizację budynku strażnicy

4) Ochotnicza Straż Pożarna Strachocice - 20.000,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza...

"Przedsięwzięcia z zakresu ochrony...

Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra w 2022 r. otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na termomodernizacje...

Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży...

"Termomodernizacja budynku strażnicy...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje przedsięwzięcia pn.:  „Termomodernizacja budynku...

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku...

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie. Dofinansowanie pochodzi z programu...

Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla...

Zakup sprzętu i wyposażenia...

W sobotę 19 grudnia 2020 r. miało miejsce przekazanie sprzętu przeciwpożarowego zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach. W ramach projekty pozyskano...

Dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na...

Dofinansowanie na montaż instalacji...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Skęczniew. Dofinansowanie pochodzi z programu dotyczącego Przedsięwzięć z Zakresu Ochrony Powietrza,...