Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica, Skęczniew, Rzechta, Strachocice.

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na: 1) Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowica - 35.000,00 zł na montaż ogrzewania; 2) Ochotnicza...

"Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające...

Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra w 2022 r. otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem natermomodernizacje budynków strażnic w ramach naboru: "Przedsięwzięcia...

"Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie poprzez...

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie. Dofinansowanie pochodzi z programu dotyczącego Przedsięwzięć z Zakresu Ochrony Powietrza,...

Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostki...

W sobotę 19 grudnia 2020 r. miało miejsce przekazanie sprzętu przeciwpożarowego zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach. W ramach projekty pozyskano następujące wyposażenie: aparat powietrzny nadciśnieniowy - 4...

Dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Skęczniew. Dofinansowanie pochodzi z programu dotyczącego Przedsięwzięć z Zakresu Ochrony Powietrza, Wspierającego Działalność Ochotniczych Straży...