Gmina Dobra dla Ukrainy

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek. Інформація для власників тварин з України, які не мають...

Zaktualinowana ulotka - informacja dla uchodźców z Ukrainy

Przygotowanaprzez KancelarięPrezydentaRzeczypospolitejPolskiejulotkainformacyjnadla uchodźcówzUkrainy,wprzystępnysposóbułatwia funkcjonowaniewpierwszychgodzinachidniachpobytuwnaszymkraju. Waktualnejwersjiulotki zostały uwzględnione...

ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

Poniżej prezentujemy przygotowane w przystępny i czytelny sposóbulotkiinformacyjne dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Materiały przygotowane w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej,...

Poradnik dla uchodźców z Ukrainy

W załączniku zamieszczamy pliki w języku Polskim oraz Ukraińskim pt.: "Pobyt i praca w Polsce (obywatele Ukrainy)", w którym zostały zamieszczone m.in. informacje dotyczące przekroczenia granicy, pobytu w Polsce, czy pracy w Polsce....

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski...

Informacja dotycząca ubezpieczeniakomunikacyjnegodlaobywateliUkrainy przebywającychnaterenie Gminy Dobra. Każdypojazd,któryporuszasiępopolskichdrogach,musimieć obowiązkoweubezpieczenieOC. WjeżdżającdoPolskizUkrainysamochodemnaukraińskiej...

Pomoc dla Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Dobra, przedsiębiorcy, ludzie dobrej woli. 24 lutego rozpoczęły się działania wojenne prowadzone przez Rosjan na terytorium naszych sąsiadów z Ukrainy. Sami doskonale Państwo wiecie, bo środki masowego...