Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy

Początku jednostki strażackiej w Dąbrowicy należy upatrywać w 1916 roku. Wtedy to społeczność wsi wraz z Władysławem Grębowskim-nauczycielem przybyłym z Łodzi oraz Bronisława i Ignacy...

Ochotnicza Straż...

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej

Początki pożarnictwa w miejscowości Dobra sięgają jeszcze XIX wieku. Dokumenty wskazują, że już w 1860 roku w tej miejscowości, choć nie było zorganizowanej straży ogniowej, to w jednej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie sięgają 1959 roku. Jej inicjatorem i założycielem był Wincenty Jesionowski, który jednocześnie podczas pierwszego walnego...

Ochotnicza Straż Pożarna w Linnem

Ochotnicza Straż Pożarna w Linnem należy do jednostek powstałych w latach powojennych. Jej początek datuje się na rok 1956, kiedy to 25 lutego z inicjatywy Jana Freta zawiązały się...

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulicach nale­ży do jednych z najstarszych na terenie obecnego powiatu turec­kiego. Jej losy jednak były bardzo burzliwe, a działalność...

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach powstała w okresie I wojny światowej, w 1916 roku, gdy ziemie polskie okupowały wojska niemieckie. Lata te były szczególnie ciężkie dla...

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku jest jedną z dłużej działających na terenie gminy Dobra oraz powiatu tureckiego. Jej początki datuje się na 1924 rok. Wówczas...

Ochotnicza Straż Pożarna w Piekarach

Początki jednostki strażackiej z Piekar sięgają 1919 roku i związane są z miejscowością Skęczniew. Tam właśnie ksiądz Kazimierz Buss, widząc potrzebę istnienia na tym terenie drużyny...

Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie została zawiązana w 1972 roku dzięki staraniom lokalnej społeczności. Sama myśl zrodziła się w dość nieoczekiwanych okolicznościach, gdy podczas...

Ochotnicza Straż...

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechcie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechcie została powołana w 1953 roku. Jak w przypadku innych jednostek tak i tutaj inicjatorami było miejscowe społeczeństwo, a wśród nich...

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku jest jedną ze starszych jednostek strażackich w gminie Dobra. Jej początki sięgają roku 1919, kiedy to Antoni Rogala, Stanisław Bednarek oraz Józef...

Ochotnicza Straż Pożarna w Skęczniewie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie powstała w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Najprawdopodobniej był to rok 1919, choć dziś trudno ustalić...

Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocicach

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocicach datuje się na pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej. W dniu 10 czerwca 1948 roku dzięki inicjatywie lokalnej społeczności, a...

Straż Pożarna w Żeronicach

Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeronicach sięga okresu I wojny światowej. W 1914 roku leżące w swoim pobliżu trzy wioski Żeronice, Żeroniczki i Bądków,...