Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocicach

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocicach datuje się na pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej. W dniu 10 czerwca 1948 roku dzięki inicjatywie lokalnej społeczności, a w szczególności: Leona Barckiego, Wojciecha Klimczaka, Wacława Krawczyka, Józefa Orszulaka, Piotra Stefaniaka i Mariana Wernera. Podczas założycielskiego zebrania jednostka liczyła 20 druhów strażaków, z których grona został wybrany pierwszy zarząd na czele z prezesem Wojciechem Klimczakiem i naczelnikiem Wacławem Krawczykiem.
W pierwszym okresie działalności na stanie jednostki znajdowała się sikawka ręczna, pięć odcinków węży, drabina i bosak.

Już po dwóch latach członkowie straży wraz z zarządem podjęli decyzję o budowie strażnicy. Po otrzymaniu projektów oraz niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych zezwoleń ruszyły prace przy miejscowej remizie. Budowa mogła się rozpocząć dzięki zebranym wcześniej środkom finansowym jak i pozyskanym dotacjom, w tym dotacji państwowej. Przy budowie pomagali strażakom mieszkańcy wsi Strachocice, którzy z wielką energią przystąpili do pracy. Budowa trwała cztery lata. W trakcie budowy zmarł dotychczasowy prezes jednostki co spowodowało wybór nowego prezesa w osobie Józefa Zwolińskiego, który dokończył budowę remizy.

W dniu 20 czerwca 1954 roku odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowo wybudowanej remizy strażackiej. W tym dniu do Strachocic przybyło wielu zaproszonych gości, władze powiatowe, gminne i strażackie. Na wielkim święcie miejscowych druhów nie zabrakło delegacji z pobliskich jednostek oraz okolicznych mieszkańców. Wybudowany obiekt znacznie polepszył możliwości działania miejscowej OSP, pozwalając jednocześnie przechowywać sprzęt bojowy w należytych warunkach. W obiekcie znalazły się pomieszczenia do pracy administracyjnej i szkoleniowej, a także do działalności kulturalno-oświatowej.

W dniu 15 czerwca 1958 roku miejscowa jednostka obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia. Gospodarzem obchodów był już kolejny zarząd z prezesem Tadeuszem Przybylskim oraz z naczelnikiem Stanisławem Klimczakiem, który zastąpił na tym stanowisku Wacława Krawczyka. Na zorganizowane obchody przybyło wielu zaproszonych gości z terenu całego powiatu. Z tej okazji, 21 września na ręce zarządu został przekazany pierwszy pojazd bojowy marki Star 20.

Kolejne lata działalności jednostki upłynęły na prowadzeniu działalności statutowej. Prowadzono liczne ćwiczenia, których celem było utrzymanie wysokiej formy druhów strażaków oraz gotowości bojowej. Z grona członków jednostki została wyselekcjonowana grupa, która stworzyła drużynę reprezentującą OSP Strachocice podczas organizowanych zawodów sportowo-pożarniczych.

Z końcem lat dziewięćdziesiątych druhowie strażacy przeprowadzili prace remontowe przy miejscowej remizie. Wymieniono poszycie dachowe, podłączono do obiektu wodociąg oraz wykonano wiele drobnych remontów i napraw. W 1998 roku przystąpiono do generalnego remontu strażnicy, który objął naprawę tynków, malowanie elewacji zewnętrznej oraz pomieszczeń wewnątrz budynku. W głównej sali zamontowano także scenę. Prace remontowo-budowlane były możliwe dzięki pomocy Urzędu Gminy i Miasta Dobrej. Pozyskano również środki od sponsorów i wykorzystano także własne finanse.

W tym samym roku jednostka uzupełniła też braki w sprzęcie pożarniczym, zakupując od jednostki OSP z Przykony kolejny wóz bojowy Star 25.

Ostatnie dziesięć lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strachocic to między innymi organizacja Dożynek Gminnych w 1998 roku, licznych zabaw w tym balów sylwestro¬wych i karnawałowych oraz uroczystości związanych z obchodami „Dnia Strażaka".

W dniu 28 czerwca 1998 roku jednostka obchodziła jubileusz 50-lecia swojej działalności. Z tej okazji przybyło na zorganizowane obchody wielu zaproszonych gości z władz powiatowych, gminnych, z władz strażackich, tłumnie uczestniczyli także mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości. Licznie stawili się także reprezentanci współpracujących jednostek OSP. Jednostka była także gospodarzem zawodów strażackich w 1999 roku zajmując w nich III miejsce w kategorii seniorów, I miejsce w kategorii dziewcząt oraz II w kategorii chłopców. Dzięki takiej postawie zarząd i druhowie mogli pochwalić się licznymi trofeami, zdobytymi podczas rywalizacji na szczeblu gminnym także w kolejnych latach tj. w 2002 roku III lokata podczas zawodów gminnych i V miejsce w 2003 roku.

W roku 2002 w związku ze zły stanem technicznym posiadanego wozu bojowego zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu kapitalnego remontu. W tym samym roku pojazd został wyposażony w radiostację, która od tego czasu pozwoliła koordynować prowadzone akcje gaśnicze. W tym też okresie wykonano prace remontowo-budowlane w strażnicy obejmujące remont podłogi i wykonanie sanitariatu. W roku 2008 Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocicach obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Z tej okazji wzorem lat ubiegłych na obchody przybyli zaproszeni goście, zaprzyjaźnione delegacje współpracujących jednostek OSP oraz lokalne społeczeństwo. Przez 60 lat działalności funkcję prezesa pełnili: Wojciech Klimczak, Józef Zwoliński, Tadeusz Przybylski, Antoni Orszulak, Stefan Ochocki dwukrotnie, Leon Barcki, Czesław Baranowski, Eugeniusz Pietrzak, Jan Połomski, Jerzy Górski, Marian Strzelec, natomiast naczelnikami byli: Wacław Krawczyk, Stanisław Klimczak, Zygmunt Klimczak, Zygmunt Andryszek, Krzysztof Błaszczyk.

Obecnie w skład zarządu jednostki wchodzą m.in.: Bolesław Pawlak prezes, Ireneusz Frydziński wiceprezes, Waldemar Klimczak naczelnik oraz Tadeusz Krawczyk zastępca naczelnika. Jednostka prowadzi działalność statutową, odbywa ćwiczenia i szkolenia, których celem jest utrzymanie jednostki w stałej gotowości bojowej. W gronie druhów strażaków znajduje się także liczna grupa młodzieży, która czynnie wspiera swoich starszych kolegów szczególnie podczas zawodów sportowych, ale także w codziennej działalności. Jednostka jest swoistym centrum edukacji kulturalno-oświatowej. Druhowie strażacy uczestniczą w organizowanych świętach kościelno-państwowych, organizują liczne zabawy i wieczorki taneczne.

Źródło:

"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak