Jednostki organizacyjne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

Monika Małecka
Monika Małecka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra
NIP: 6681261962
REGON: 003730549
tel./fax 63 279 80 01
e-mail: mgops@dobra24.pl
http://www.dobra.naszops.pl/ 
BIP: https://bip.mgops.dobra24.pl

Monika Małecka - Kierownik
tel. 570722922

Katarzyna Gostomczyk - pracownik socjalny tel. 63 888 50 10, 519693468
Emilia Dzikowska - specjalista pracy socjalnej tel.63 279 80 02, 519693468
Izabela Marciniak - pracownik socjalny tel. 63 279 80 02, 519693468
Marta Grzelak - asystent rodziny tel. 63 279 80 02, 575117050
Iwona Rawińska - główny księgowy tel. 63 888 50 12
Martyna Szczap - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tel. 63 279 80 01, 514115873
Paulina Szymanowska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tel. 63 888 50 11, 514115873
Marta Węs - inspektor ds. świadczenia wychowawczego tel. 63 888 50 11, 514115873
Justyna Szprync - Szymańska - koordynator w klubie senior+ tel.536889628
Ewa Pietrzak - opiekunka
Agnieszka Stasiak- opiekunka
Agnieszka Muszalska - opiekunka
Grażyna Banaś - opiekunka
Agnieszka Grubska - opiekunka 

godziny pracy ośrodka:
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30