Urząd Miejski

Urząd Miejski

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Dobrej Pl. Wojska Polskiego 10 62 - 730 DOBRA tel. 63 279 90 11 fax.63 279 99 41 e-mail: um@dobra24.pl godziny pracy: poniedziałek od  7.30 do 16.30 wtorek-czwartek od 7.30 do...

Burmistrz Dobrej

Burmistrz Dobrej

Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler e-mail: burmistrz@dobra24.pl tel: 63 279 99 20 Do zakresu zadań Burmistrza należą : 1) jest kierownikiem urzędu, 2) jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy...

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza Dobrej Przemysław Tomczak e-mail: zastepcaburmistrza@dobra24.pl tel: 63 279 99 25 Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy: 1. Zastepca Burmistrza zarządza...

Sekretarz Gminy

Sekretarz Dobrej Piotr Nowaczyk e-mail: sekretarz@dobra24.pl tel: 63 279 99 40 Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy: 1. Sekretarz zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe...

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy Beata Kmieć e-mail: skarbnik@dobra24.pl tel: 63 279 99 38 Do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy: 1. Skarbnik zapewnia kompleksowe rozwiązywanie spraw bieżących i...