Projekty ze środków Unii Europejskiej

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Informujemy, iż Gmina Dobra otrzymała grant w łącznej kwocie 99 900,00 zł na wsparcie: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w ramach Projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy...

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt "Usługi indywidualnego transportu door to door" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 514 480,00 zł., w tym wkład funduszy europejskich to...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra" mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich...

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Rynek pracy,...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Dobra realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja w Internecie

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Dobra Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28...

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej

W 2019 r. Gmina Dobra realizuje kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn....

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę...

Krótki opis przedmiotu projektu Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych – energii słońca. Projekt przyczyni...

Projekt: Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn.: „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów...

Projekt: Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z...