PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r.  podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny samorząd w Gminie Dobra ”. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie przyznane Gminie Dobra wynosi 100 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych
w Urzędzie Miejskim w Dobrej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnością. Projekt zakłada rozwiązania możliwe do realizacji w naszych warunkach
i zmierzające do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub opiekunów z małymi dziećmi. W ramach zadania zaplanowano do realizacji szereg działań obejmujących poprawę dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej. Przy wsparciu projektu grantowego planowanymi działaniami są: dostępność architektoniczna - montaż niskiego blatu
w biurze obsługi klienta wraz z możliwością podjechania wózkiem inwalidzkim; - zakup krzeseł
z podłokietnikami; - przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami; - zakup i montaż drzwi o szerokości w świetle min 90 cm i odpowiedniej kolorystyce; - zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych;
- przystosowanie ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi. Dostępność informacyjno-komunikacyjna -zapewnienie informacji nt. rozkładu pomieszczeń
w budynku w sposób wizualny; - instalacja pętli indukcyjnej; - zapewnienie osobom ze specjalnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Po realizacji projektu powstanie w Urzędzie Miejskim przestrzeń, która będzie dostępna
i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla osób z innymi dysfunkcjami. Projekt będzie realizowany przy uwzględnieniu koncepcji projektowania uniwersalnego w zakresie funkcjonalności i dostępności przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Przyczyni się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich, dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

                                                 
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Pliki do pobrania

  • Dostępny samorząd informacja.pdf - 486.42kB Pobierz Czytaj
  • Dostępny samorząd informacja.docx - 132.53kB Pobierz

Galeria

Brak nazwy
Podsumowanie realizacji projektu Bezpieczny pieszy w...

Podsumowanie realizacji projektu...

Z dniem 31.12.2023r. Gmina Dobra kończy realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0339/22-00. Operacja...

Otwarcie ofert w ramach projektu pn. „Bezpieczny pieszy...

Otwarcie ofert w ramach projektu pn....

W tym roku Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY   Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...