PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r.  podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny samorząd w Gminie Dobra ”. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie przyznane Gminie Dobra wynosi 100 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych
w Urzędzie Miejskim w Dobrej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnością. Projekt zakłada rozwiązania możliwe do realizacji w naszych warunkach
i zmierzające do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub opiekunów z małymi dziećmi. W ramach zadania zaplanowano do realizacji szereg działań obejmujących poprawę dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej. Przy wsparciu projektu grantowego planowanymi działaniami są: dostępność architektoniczna - montaż niskiego blatu
w biurze obsługi klienta wraz z możliwością podjechania wózkiem inwalidzkim; - zakup krzeseł
z podłokietnikami; - przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami; - zakup i montaż drzwi o szerokości w świetle min 90 cm i odpowiedniej kolorystyce; - zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych;
- przystosowanie ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi. Dostępność informacyjno-komunikacyjna -zapewnienie informacji nt. rozkładu pomieszczeń
w budynku w sposób wizualny; - instalacja pętli indukcyjnej; - zapewnienie osobom ze specjalnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Po realizacji projektu powstanie w Urzędzie Miejskim przestrzeń, która będzie dostępna
i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla osób z innymi dysfunkcjami. Projekt będzie realizowany przy uwzględnieniu koncepcji projektowania uniwersalnego w zakresie funkcjonalności i dostępności przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Przyczyni się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich, dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

                                                 
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Pliki do pobrania

  • Dostępny samorząd informacja.pdf - 486.42kB Pobierz Czytaj
  • Dostępny samorząd informacja.docx - 132.53kB Pobierz

Galeria

Brak nazwy
Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY   Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINA

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego,...