PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY

 

Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach 26.08 – 28.08. 2022 r.

Miejsce operacji:

 

  • Gościniec 4 żywiołów: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów, woj. małopolskie

 

Cel operacji:

 

  • Przeszkolenie uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu przedsiębiorczości opartej o lokalne gospodarstwa rolne, podmioty ekonomii społecznej oraz KGW.
  • Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła oraz produktów lokalnych.
  • Podniesienia świadomości dotyczącej wykorzystania lokalnego potencjału w rozwoju gospodarczym rozwoju obszarów wiejskich.

 

Adresaci wyjazdu studyjnego:

 

  • Grupa docelowa to 50 osób z terenu Gminy Dobra, w tym: przedstawiciele KGW, przedstawiciele sołectw i samorządu miasta Dobra oraz przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorców z terenu Gminy Dobra.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej /pok. 21,
oraz telefonicznie: 533 384 080.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd...
Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r.  podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny...

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINA

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego,...