PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra" mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Dobra, w okresie realizacji projektu, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach objętych wsparciem. Inwestycja w ramach projektu prowadzi do rozbudowy elementów małej infrastruktury, stanowiących element systemu kanalizacyjnego funkcjonującego i tworzonego na obszarach gminy Dobra, co w pełni wpisuje się w operacje typu „Gospodarka wodno — ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
Wartość realizowanej operacji: 1 310 821,32 zł, w tym środki EFRROW: 834 075,60 zł.

 

 

 

Galeria

Brak nazwy
Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY   Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra

"Przebudowa drogi gminnej Długa...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra" mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach...

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w...

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne...

Informujemy, iż Gmina Dobra otrzymała grant w łącznej kwocie 99 900,00 zł na wsparcie: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy...

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie...

Usługi indywidualnego transportu...

Gmina Dobra realizuje projekt "Usługi indywidualnego transportu door to door" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu...