PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra" mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Dobra, w okresie realizacji projektu, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach objętych wsparciem. Inwestycja w ramach projektu prowadzi do rozbudowy elementów małej infrastruktury, stanowiących element systemu kanalizacyjnego funkcjonującego i tworzonego na obszarach gminy Dobra, co w pełni wpisuje się w operacje typu „Gospodarka wodno — ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
Wartość realizowanej operacji: 1 310 821,32 zł, w tym środki EFRROW: 834 075,60 zł.

 

 

 

Galeria

Brak nazwy
Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r.  podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny...

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY   Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINA

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego,...