Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla miejscowości Dobra...

Z radością informujemy o wynikach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskało 170...

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Beneficjent : Gmina Dobra na podstawie porozumienia nr MEiNB/2021/DPI/852 z dnia 5 października 2021r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ”Poznaj...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla sołectwa Rzechta,...

Z radością informujemy o wynikach konkursu „Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskało 71...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Trwają prace nad zagospodarowaniem zielenią terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary. Założeniem projektu jest stworzenie rekreacyjnej przestrzeni zielonej, poprzez wykonanie nasadzeń drzew liściastych i krzewów iglastych. Wprowadzona...

Pięknieje Wielkopolska Wieś

W związku z złożonym przez gminę Dobra wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach” w ramach XI edycji konkursu...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

03.08.2021 r. Burmistrz Dobrej –Tadeusz Gebler wraz z Skarbnik Dobrej – Beatą Kmieć podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Wojciechem Jankowiakiem oraz Członkiem Zarządu Województwa...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Informacja na temat realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Gmina Dobra w 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+" Zadanie...