Otwarcie ofert na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Rzechta -...

W dniu 4 października 2023 roku przeprowadzono otwarcie ofert w postępowaniu "Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla Sołectwa Potworów

W dniu 05.06.2023 r w miejscowości Olimpia Gmina Brudzew, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Skarbnik Beatą Kmieć oraz przedstawicielami sołectwa Potworów uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy z Wicemarszałkiem...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla Sołectwa Linne

W dniu 05.06.2023 r w miejscowości Olimpia Gmina Brudzew, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Skarbnik Beatą Kmieć oraz przedstawicielami sołectwa Linne uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy z Wicemarszałkiem Województwa...

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra”

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” zatwierdzony Uchwałą Nr VII/17/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 kwietnia 2019 r., określa zasady preferencyjnego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności adresowanych do...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla miejscowości Dobra...

Z radością informujemy o wynikach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskało 170...

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Beneficjent : Gmina Dobra na podstawie porozumienia nr MEiNB/2021/DPI/852 z dnia 5 października 2021r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ”Poznaj...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla sołectwa Rzechta,...

Z radością informujemy o wynikach konkursu „Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskało 71...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Trwają prace nad zagospodarowaniem zielenią terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary. Założeniem projektu jest stworzenie rekreacyjnej przestrzeni zielonej, poprzez wykonanie nasadzeń drzew liściastych i krzewów iglastych. Wprowadzona...

Pięknieje Wielkopolska Wieś

W związku z złożonym przez gminę Dobra wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach” w ramach XI edycji konkursu...