Pozostałe projekty

Otwarcie ofert na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew"

Otwarcie ofert na zadanie Budowa drogi w...

W dniu 4 października 2023 roku przeprowadzono otwarcie ofert w postępowaniu "Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechta" dofinansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do pól.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegajacych na wykonaniu robót pomiarowych i przygotowawczych, mechanicznym profilowaniu i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (1320,00m x 4,50 m =5940 m2 +60,00 m2=6000,00 m2); wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm oraz górnej warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. warstwy po zagęszczeniu 16 cm.

Długość odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 1320 m. Szerokość podbudowy i stabilizacji - 4,5 m.

W postępowaniu wzięły udział trzy firmy: KOST-BUD Piotr Druchliński Jaroszyn Kolonia 8A, 62-405 Ląd z kwotą 592.614,00 zł, BUDMAR DP SP. Z O.O. Police Średnie 18, 62-604 Kościelec z kwotą 780.582,60 zł oraz SARBUD SP. Z O.O. Rafał Świątek Rajsko 2, 62-860 Opatówek z kwotą 356.645,88 zł.

Na wyżej wymienione zadanie w budżecie mamy przeznaczoną kwotę 356.750,00 zł:

dofinansowanie: 320.750,00 zł
środki własne 36.000,00 zł.

 

Pięknieje wielkopolska wieś - dotacja dla sołectwa...

Pięknieje wielkopolska wieś -...

W dniu 21.06.2024 r w miejscowości Rogów Gmina Przykona, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Skarbnik Beatą Kmieć oraz przedstawicielami sołectwa Rzechta uczestniczyli w...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla Sołectwa...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

W dniu 05.06.2023 r w miejscowości Olimpia Gmina Brudzew, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Skarbnik Beatą Kmieć oraz przedstawicielami sołectwa Potworów uczestniczyli w...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla Sołectwa Linne

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

W dniu 05.06.2023 r w miejscowości Olimpia Gmina Brudzew, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Skarbnik Beatą Kmieć oraz przedstawicielami sołectwa Linne uczestniczyli w uroczystym...

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra”

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy...

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” zatwierdzony Uchwałą Nr VII/17/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 kwietnia 2019 r., określa zasady preferencyjnego dostępu do...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla miejscowości...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie z...

Poznaj Polskę -  przedsięwzięcie Ministra Edukacji i...

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie...

Beneficjent : Gmina Dobra na podstawie porozumienia nr MEiNB/2021/DPI/852 z dnia 5 października 2021r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla sołectwa...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach konkursu „Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”. Dofinansowanie z...