Pozostałe projekty

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla sołectwa Rzechta, Miłkowice oraz Potworów

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla...

Z radością informujemy o wynikach konkursu „Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskało 71 projektów, w tym 3 projekty złożone przez sołectwa z terenu Gminy Dobra.

Dotacje otrzymały:

- Sołectwo Rzechta w wysokości 7 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie”.

- Sołectwo Miłkowice w wysokości 6 556,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój miejscowości Miłkowice poprzez zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia”.

- Sołectwo Potworów w wysokości 3 900,00 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Potworowie poprzez zakup wyposażenia”.

Gratulujemy i cieszymy się z tego, że udało się pozyskać kolejne środki, które posłużą mieszkańcom naszej gminy.

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Krzysztofowi Grabowskiemu.

Galeria

Brak nazwy
Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla miejscowości...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie z...

Poznaj Polskę -  przedsięwzięcie Ministra Edukacji i...

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie...

Beneficjent : Gmina Dobra na podstawie porozumienia nr MEiNB/2021/DPI/852 z dnia 5 października 2021r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Błękitno - zielone inicjatywy dla...

Trwają prace nad  zagospodarowaniem zielenią terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary. Założeniem projektu jest stworzenie rekreacyjnej przestrzeni zielonej, poprzez wykonanie...

Pięknieje Wielkopolska Wieś

Pięknieje Wielkopolska Wieś

W związku z złożonym przez gminę Dobra wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Błękitno - zielone inicjatywy dla...

03.08.2021 r. Burmistrz Dobrej –Tadeusz Gebler wraz z Skarbnik Dobrej – Beatą Kmieć podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Wojciechem...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Program Wieloletni...

Informacja na temat realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Gmina Dobra w 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. Moduł I...