Pozostałe projekty

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra”

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra”

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” zatwierdzony Uchwałą Nr VII/17/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 kwietnia 2019 r., określa zasady preferencyjnego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności adresowanych do członków rodzin wielkodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Uprawnionymi do korzystania z Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny, przyznaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2021.1744 ze zmianami), zamieszkali na terenie Gminy Dobra.

Przez osobę zamieszkałą na terenie Gminy Dobra należy rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy lub osobę zamieszkałą na terenie Gminy Dobra odprowadzającą podatek do Urzędu Skarbowego w Turku.

Program uprawnia do korzystania na zasadach preferencyjnego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności zaoferowanych przez następujące podmioty:

  1. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra, w tym samorządowe instytucje kultury
    i sportu,
  2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  3. Osoby fizyczne i prawne.

Z podmiotami potwierdzającymi deklarację włączenia się do współpracy zawarte zostaną przez Gminę Dobra stosowne umowy.

Środki na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” są finansowane z budżetu Gminy Dobra.

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów dostępny będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
(ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra, tel. 63 279 80 01, email: mgops@dobra24.pl).

 

 

Materiał informacyjny
Referat Promocji, Strategii i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Pliki do pobrania

  • Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” - 13.99kB Pobierz
  • Porozumienia Gminy Dobra w ramach programu „Karta Dużej Rodziny... - 611.49kB Pobierz
  • Karta Dużej Rodziny-lista podmiotów - 11.89kB Pobierz
Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla miejscowości...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie z...

Poznaj Polskę -  przedsięwzięcie Ministra Edukacji i...

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie...

Beneficjent : Gmina Dobra na podstawie porozumienia nr MEiNB/2021/DPI/852 z dnia 5 października 2021r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla sołectwa...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach konkursu „Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”. Dofinansowanie z...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Błękitno - zielone inicjatywy dla...

Trwają prace nad  zagospodarowaniem zielenią terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary. Założeniem projektu jest stworzenie rekreacyjnej przestrzeni zielonej, poprzez wykonanie...

Pięknieje Wielkopolska Wieś

Pięknieje Wielkopolska Wieś

W związku z złożonym przez gminę Dobra wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Błękitno - zielone inicjatywy dla...

03.08.2021 r. Burmistrz Dobrej –Tadeusz Gebler wraz z Skarbnik Dobrej – Beatą Kmieć podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Wojciechem...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Program Wieloletni...

Informacja na temat realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Gmina Dobra w 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. Moduł I...