Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra”

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” zatwierdzony Uchwałą Nr VII/17/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 kwietnia 2019 r., określa zasady preferencyjnego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności adresowanych do członków rodzin wielkodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Uprawnionymi do korzystania z Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny, przyznaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2021.1744 ze zmianami), zamieszkali na terenie Gminy Dobra.

Przez osobę zamieszkałą na terenie Gminy Dobra należy rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy lub osobę zamieszkałą na terenie Gminy Dobra odprowadzającą podatek do Urzędu Skarbowego w Turku.

Program uprawnia do korzystania na zasadach preferencyjnego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności zaoferowanych przez następujące podmioty:

  1. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra, w tym samorządowe instytucje kultury
    i sportu,
  2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  3. Osoby fizyczne i prawne.

Z podmiotami potwierdzającymi deklarację włączenia się do współpracy zawarte zostaną przez Gminę Dobra stosowne umowy.

Środki na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” są finansowane z budżetu Gminy Dobra.

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów dostępny będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
(ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra, tel. 63 279 80 01, email: mgops@dobra24.pl).

 

 

Materiał informacyjny
Referat Promocji, Strategii i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Pliki do pobrania

  • Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” - 13.99kB Pobierz
  • Porozumienia Gminy Dobra w ramach programu „Karta Dużej Rodziny... - 611.49kB Pobierz
  • Karta Dużej Rodziny-lista podmiotów - 11.89kB Pobierz

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej