Pozostałe projekty

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Beneficjent : Gmina Dobra

na podstawie porozumienia nr MEiNB/2021/DPI/852 z dnia 5 października 2021r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ”Poznaj Polskę” realizuje w 2021 r. następujące zadania.

  1. Organizację 3 dniowej wycieczki dla 21 uczniów kl. IV – VIII oraz 2 opiekunów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewiczaw Dobrej do Krakowa, Wadowic i Oświęcimia;

 

Wartość dofinansowania : 9 067,00 zł

 

Koszt całkowity : 11 334,00 zł

 

  1. Organizację 1 dniowej wycieczki dla 40 uczniów kl. I – III oraz 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach do Torunia;

 

Wartość dofinansowania : 3 848,00 zł

 

Koszt całkowity : 4 810,00 zł

 

  1. Organizację 1 dniowej wycieczki dla 45 uczniów kl. IV– VIII oraz 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach do Warszawy;

 

Wartość dofinansowania : 4 998,00 zł

 

Koszt całkowity : 6 248,00 zł

 

Wysokość całkowita dofinansowania  : 17 913,00 zł ( słownie złotych : siedemnaście tysięcy dziewięćset trzynaście )

Wartość całkowita zdania : 22 392,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa )

Galeria

Brak nazwy
Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla miejscowości...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie z...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla sołectwa...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach konkursu „Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”. Dofinansowanie z...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Błękitno - zielone inicjatywy dla...

Trwają prace nad  zagospodarowaniem zielenią terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary. Założeniem projektu jest stworzenie rekreacyjnej przestrzeni zielonej, poprzez wykonanie...

Pięknieje Wielkopolska Wieś

Pięknieje Wielkopolska Wieś

W związku z złożonym przez gminę Dobra wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w...

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Błękitno - zielone inicjatywy dla...

03.08.2021 r. Burmistrz Dobrej –Tadeusz Gebler wraz z Skarbnik Dobrej – Beatą Kmieć podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Wojciechem...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Program Wieloletni...

Informacja na temat realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Gmina Dobra w 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. Moduł I...