Urząd Miejski

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza Dobrej
Przemysław Tomczak
e-mail: zastepcaburmistrza@dobra24.pl
tel: 63 279 99 25

Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy:

1. Zastępca Burmistrza zarządza wyznaczonymi przez Burmistrza obszarami działania Urzędu.
2. W razie nieobecności Burmistrza lub w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków przejmuje funkcję Burmistrza. Zastępowanie Burmistrza dotyczy wszystkich uprawnień Burmistrza.
3. Zastępca Burmistrza:
- nadzoruje prowadzenie strony internetowej,
- nadzoruje prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- organizuję pracę Burmistrza,
- rozpatruje skargi i interwencje oraz wnioski dotyczące pracy nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedstawia Burmistrzowi wnioski w tych sprawach,
- nadzoruje prowadzenie punku potwierdzającego profil zaufany,
- nadzoruje funkcjonowanie podpisów kwalifikowanych pracowników Urzędu Miejskiego,
- wykonuje i nadzoruje inne zadania powierzone przez Burmistrza.
4. Zastępca Burmistrza posiada szczególne pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez Burmistrza.