Komunikaty i ogłoszenia

Nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach Funduszu na Rzecz...

Szanowni Państwo, 1 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata...

Badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw...

Szanowni Państwo, od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca...

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do domów

Szanowni mieszkańcy, uprzejmie informuję, iż z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości, działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany...

T.U.R. - konsultacje społeczne

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. opracowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. W związku z powyższym udostępniamy Państwu do konsultacji opracowany dokument. Prosimy o zgłaszanie propozycji...

Konkurs „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja” organizowanego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w...

GUS INFORMUJE - Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Szanowni Państwo, Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw...

Gry terenowe narzędziem aktywizacji społeczności lokalnych

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić społeczników, liderów społeczności lokalnej, członków organizacji pozarządowych, sołtysów do udziału w szkoleniu pn.: „Gry terenowe narzędziem...

T.U.R. - spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo! Praca „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R." nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 dobiega końca, dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 19 maja 2023 r. od...

Informacja o wyniku czwartego przetargu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku czwartego przetargu...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dnia 30.03.2023 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Turek NIP 668-197-03-74, z siedzibą Plac Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek, złożyło do Burmistrza Dobrej ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...