Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym Szanowni Państwo,...

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów...

Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli...

Program szkolenia: 1. Socjotechnika na usługach cyberprzestępców • Biały wywiad - techniki zbierania informacji o potencjalnej ofierze. Jakie informacje o organizacji można znaleźć w sieci? • Techniki manipulacji i...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań...

Zarządzenie Nr RO.0050.4.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 16.01.2023 r. W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2023 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z...

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa...

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji....

Ptasia grypa (HPAI): rozporządzenie Powiatowego Lekarza...

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane w dzienniku urzędowym województwa rozporządzenie nr 7/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwój...

ASF: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23.12.2022 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 19 grudnia 2022r. ukazało się...

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tureckiego

Informacja o wywieszeniu wykazu

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ogospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185) Burmistrz Dobrej informuje, iżwterminie od20 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. wsiedzibie...