Komunikaty i ogłoszenia

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Turek, 18 lipiec 2022 r. KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 18.07.2022 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje,...

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w...

Dobra dnia, 1.07.2022 r. Informacja Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Burmistrz Dobrej informuje, iżwterminie od5.07.2022 r. do 26.07.2022 r., w...

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.54.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 23.06.2022 roku Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów...

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Identyfikator postępowania: 575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Tryb podstawowy, wariant 1 Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00166390/01 z dnia 2022-05-18...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości...

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych"

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach i typu Big-Bag z terenu Gminy Dobra" Termin składania ofert: 2022-05-05 do godz. 12:00. Zamawiający, Gmina Dobra,...

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 kwietnia 2022 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Mikulice, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 553 o pow. 1,32 ha, dla której Sąd...

Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej w obliczu transformacji...

Szanowni Państwo, Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu...