Komunikaty i ogłoszenia

Plan polowań i prac gospodarczych Koła Łowieckiego nr 24...

Podział województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie

Plan polowań i prac gospodarczych Koła Łowieckiego Nr 13...

Podział województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia 20 września 2023 roku

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia 20 września 2023 roku o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Rzymsko BG Dobra, dnia 20...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

Informacjao wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 20 września 2023 r. na dzierżawę części nieruchomości gruntowej rolnej o pow. 2,01253 ha, położonej w obrębie Długa Wieś, gm.Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 497/4 o...

Informacja ARiMR dla posiadaczy zwierząt

Tureckie Biuro Powiatowe ARiMR zgodnie z art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uprzejmie przypomina, że w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do 6 stycznia 2024 r. posiadacze...

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż...

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113 i1463) Burmistrz Dobrej ogłasza piąty przetarg ustny...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ z dnia 25.08.2023 roku. Burmistrz Dobrej ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w...

Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu...

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 378 dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 20 „Lis” w Liskowie przechowywana jest pod adresem: Żychów 34, 62-850 Lisków. Książka...

Plan polowań i prac gospodarczych Koła Łowieckiego nr 20 „Lis"...

Podział województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie