Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie upublicznienia oferty na realizację zadania...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia 19.04.2024 r. w sprawie upublicznienia oferty na realizację zadania publicznego. W związku ze złożoną do Urzędu Miejskiego w Dobrej dnia 12.04.2024 r. ofertą na realizację zadania publicznego pt.:...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Dobrej informuje, iż na okres 21 dni tj. w terminie od 09.04.2024 r. do dnia 01.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska...

Informacja o wywieszeniu listy osób

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Wojska Polskiego 10, 62-730...

Koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o wsparcie statutowe...

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa....

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno ikotłów na pellet tylko ztych wpisanych na listę zielonych urządzeń imateriałów (lista ZUM), atakże możliwość uzyskania najwyższego poziomu...

Informacja o wywieszeniu projektu listy osób

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Wojska Polskiego 10,...

Wnioski o pomoc suszową

Burmistrz Dobrej przypomina, że do 15.03.2024 r. można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych...

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie stopień: 1 prawd. 70% Przebieg: Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C...