Komunikaty i ogłoszenia

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje

Szanowni mieszkańcy, Urząd Statystyczny wPoznaniu informuje, że w dniach 1-20 kwietnia 2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie Państwa gminy realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w...

Warsztaty kulinarne pt. "Wielkanocne babki"

Fundacja „Ze Smakiem” serdecznie zaprasza w piątek 31.03.2023 r. w godz. 8:30 i 11:00 zorganizowane grupy dzieci na warsztaty kulinarne pt. "Wielkanocne babki". Wspólnie upieczemy babeczki cytrynowe z lukrem i zielone wytrwane...

Konkurs „Na Wielkanocnym Stole 2023”

Komunikat Instytutu Skrzynki z dnia 20.03.2023 r. Katarzyna Bosacka jurorem konkursu „Na Wielkanocnym Stole 2023” oraz gościem JARMARKU WIELKANOCNEGO w Szreniawie Katarzyna Bosacka - ekspert kulinarny i promotorka zdrowej...

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Szanowni Państwo! LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zaprasza mieszkańców obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” do wypełnienia ankiety w związku z pracaminad przyszłą Lokalną...

Badanie ankietowe - Uczenie się osób dorosłych (UD)

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Dobra prowadzone jest badanie ankietowe Uczenie się osób dorosłych (UD). Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można...

Informacja o możliwości rezerwacji stanowisk handlowych

Burmistrz Dobrej informuje o możliwości składania wniosków o rezerwację niżej wymienionych stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek”: stanowisko nr 15 (produkty rolno-spożywcze przedawane przez...

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż...

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz.2213)....

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOBRA W 2023 ROKU W ZAKRESIE: POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023 Zgodnie z Zarządzeniem Nr RO.0050.4.2023 Burmistrza Dobrej z...

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować! Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na społeczne działania. Tegoroczna pula...

Informacja o wywieszeniu projektu listy osób

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Wojska Polskiego 10,...