Komunikaty i ogłoszenia

Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ z dnia 22.09.2022 roku. Burmistrz Dobrej ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w...

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” dla...

Jeżeli chcesz pomóc chorej na SMA Jagódce, a przy okazji poznać naszą pracę „od kuchni” wylicytuj zwiedzanie Zakładu „Orli Staw”. Podczas wizyty w Zakładzie zobaczysz procesy zagospodarowania odpadów,...

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dnia 07.09.2022 r. Stowarzyszenie „Aktywny Orlik”, NIP 6682001950, z siedzibą pl. Juliusza...

Strategia Rozwoju Kształcenia Zawodowego- badanie ankietowe.

Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za dotychczasowy udział w badaniu ankietowym dotyczącym współpracy przedsiębiorstw z placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe, realizowanym w ramach projektu pn.: „Innowacyjne...

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027- ankieta dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra! W związku z lokalną strategią rozwoju na lata 2023 – 2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców, w tym również przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji...

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA Z ORGANIZACJAMI...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej w sprawie konsultacji społecznych KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023 Burmistrz Dobrej zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji przygotowanego...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.63.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 23.08.2022 roku Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz....

Oferta na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń...

Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez...

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU

Dobra, dnia 10 sierpnia 2022 r. Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz....