Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Dobrej informuje, iż na okres 21 dni tj. w terminie od 9.01.2024 r. do dnia 30.01.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra zostały wywieszone wykazy nieruchomości obejmujące:

 1. grunty rolne, w których Gmina Dobra posiada 1/2 udziału w prawie własności:
  1. nr 137, obręb Ugory, o pow. 2,64 ha,
  2. nr 276, obręb Długa Wieś, o pow. 0,54 ha,
  3. część nieruchomości nr 138, obręb Ugory, o pow. 0,10 ha,

przeznaczone do oddania w dzierżawę rolną na czas nieoznaczony;

 1. grunty rolne będące własnością Gminy Dobra, o nr. ewid. działek:
  1. 674, obręb Dobra, o pow. 0,1643 ha
  2. część działki nr 676/3, obręb Dobra, o pow. 0,0825 ha,

przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 5 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej (pokój nr 9), tel. (63) 279 99 26.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne -...

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie stopień: 1 prawd. 70% Przebieg: Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu...

Badanie statystyczne Koniunktura w gospodarstwach rolnych

Badanie statystyczne "Koniunktura w...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w styczniu br. na terenie gminy realizowane będzie badanie Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R). Szczegóły w załaczeniu....

Gospodarstwa rolne - dofinansowanie inwestycji w zakresie...

Gospodarstwa rolne - dofinansowanie...

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w: 1) biogazownie rolnicze, 2) mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego 3) rozwiązania poprawiające efektywność...

Świadczenie wspierające - kolejność składania...

Świadczenie wspierające -...

materiał nadesłany Bydgoszcz, 3 stycznia 2024 r. Ważna jest kolejność składania dokumentów o świadczenie wspierające. Nie masz jeszcze decyzji wojewódzkiego...

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informacja o planowanych pomiarach...

Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje–o–planowanych–pomiarach–pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól...