Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r.  podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny samorząd w Gminie Dobra ”. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie przyznane Gminie Dobra wynosi 100 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych
w Urzędzie Miejskim w Dobrej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnością. Projekt zakłada rozwiązania możliwe do realizacji w naszych warunkach
i zmierzające do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub opiekunów z małymi dziećmi. W ramach zadania zaplanowano do realizacji szereg działań obejmujących poprawę dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej. Przy wsparciu projektu grantowego planowanymi działaniami są: dostępność architektoniczna - montaż niskiego blatu
w biurze obsługi klienta wraz z możliwością podjechania wózkiem inwalidzkim; - zakup krzeseł
z podłokietnikami; - przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami; - zakup i montaż drzwi o szerokości w świetle min 90 cm i odpowiedniej kolorystyce; - zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych;
- przystosowanie ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi. Dostępność informacyjno-komunikacyjna -zapewnienie informacji nt. rozkładu pomieszczeń
w budynku w sposób wizualny; - instalacja pętli indukcyjnej; - zapewnienie osobom ze specjalnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Po realizacji projektu powstanie w Urzędzie Miejskim przestrzeń, która będzie dostępna
i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla osób z innymi dysfunkcjami. Projekt będzie realizowany przy uwzględnieniu koncepcji projektowania uniwersalnego w zakresie funkcjonalności i dostępności przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Przyczyni się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich, dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

                                                 
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Pliki do pobrania

  • Dostępny samorząd informacja.pdf - 486.42kB Pobierz Czytaj
  • Dostępny samorząd informacja.docx - 132.53kB Pobierz

Galeria

Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej