PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Podsumowanie realizacji projektu "Bezpieczny pieszy w gminie Dobra"

Z dniem 31.12.2023r. Gmina Dobra kończy realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0339/22-00. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii...

Otwarcie ofert w ramach projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie...

W tym roku Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i...

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i...

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r. podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny samorząd w Gminie Dobra ”. Projekt realizowany jest przez...

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra" mająca na celu...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach 26.08 – 28.08. 2022 r. Miejsce operacji: Gościniec...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacjipn. Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny Kwota kosztów...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacjipn. Tradycje lokalne wczoraj i dziś Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji...

CYFROWA GMINA

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi...