PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacjipn. Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny Kwota kosztów...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacjipn. Tradycje lokalne wczoraj i dziś Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji...

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Informujemy, iż Gmina Dobra otrzymała grant w łącznej kwocie 99 900,00 zł na wsparcie: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w ramach Projektu "STOP COVID-19....

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt "Usługi indywidualnego transportu door to door" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 514 480,00 zł., w tym wkład funduszy...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra" mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach...

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Rynek pracy,...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Dobra realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja w Internecie

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Dobra Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie...