PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej

W 2019 r. Gmina Dobra realizuje kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”...

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę...

Krótki opis przedmiotu projektu Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych – energii słońca. Projekt...

Projekt: Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn.: „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową...

Projekt: Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz...