Projekty ze środków Unii Europejskiej

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej

W 2019 r. Gmina Dobra realizuje kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”, mająca na celu podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Centrum Kultury w Dobrej poprzez rozbudowę infrastruktury, adaptację istniejących pomieszczeń wraz z ich przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne wyposażenie,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Operacja dotyczy rozbudowy oraz adaptacji i modernizacji części istniejącego budynku dla Centrum Kultury, na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Rozbudowa polegać będzie na wybudowaniu nowej klatki schodowej, która umożliwi komunikację z pomieszczeniami zlokalizowanymi na piętrze istniejącego budynku. Istniejące pomieszczenia dotychczas nieużytkowane zostaną zaadoptowane poprzez przebudowę i modernizację. Z punktu widzenia realizacji operacji ważnym aspektem jest zapewnienie dostępu do nowych pomieszczeń, zlokalizowanych na piętrze budynku, dla osób niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie platformy przychodowej. Będzie ona zlokalizowana w projektowanej klatce schodowej. Druga platforma schodowa umożliwi  komunikację osobom niepełnosprawnym  pomiędzy nowymi pomieszczeniami, a  istniejącą użytkowaną częścią budynku na piętrze Centrum Kultury.
W wyniku rozbudowy uzyskane zostaną nowe powierzchnie w ilości 282,23m2. 

Wartość projektu: 866 421,67 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 500 000,00 zł.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Urząd Miejski w Dobrej
Katarzyna Antosik

Usługi indywidualnego transportu...

Usługi indywidualnego transportu...

Celem projektu jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym mieszkanek i mieszkańców Gminy Dobra z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra" mająca...

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Gmina Dobra realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Działanie jest finansowane ze...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Dobra Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i...

Wykorzystanie energii odnawialnej w...

Wykorzystanie energii odnawialnej w...

Krótki opis przedmiotu projektu Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł...

Projekt: Przebudowa i wyposażenie...

Projekt: Przebudowa i wyposażenie...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn.: „Przebudowa i wyposażenie istniejącego...

Projekt: Budowa ciągu komunikacyjnego...

Projekt: Budowa ciągu komunikacyjnego...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"...

Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.