PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej

W 2019 r. Gmina Dobra realizuje kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”, mająca na celu podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Centrum Kultury w Dobrej poprzez rozbudowę infrastruktury, adaptację istniejących pomieszczeń wraz z ich przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne wyposażenie,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Operacja dotyczy rozbudowy oraz adaptacji i modernizacji części istniejącego budynku dla Centrum Kultury, na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Rozbudowa polegać będzie na wybudowaniu nowej klatki schodowej, która umożliwi komunikację z pomieszczeniami zlokalizowanymi na piętrze istniejącego budynku. Istniejące pomieszczenia dotychczas nieużytkowane zostaną zaadoptowane poprzez przebudowę i modernizację. Z punktu widzenia realizacji operacji ważnym aspektem jest zapewnienie dostępu do nowych pomieszczeń, zlokalizowanych na piętrze budynku, dla osób niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie platformy przychodowej. Będzie ona zlokalizowana w projektowanej klatce schodowej. Druga platforma schodowa umożliwi  komunikację osobom niepełnosprawnym  pomiędzy nowymi pomieszczeniami, a  istniejącą użytkowaną częścią budynku na piętrze Centrum Kultury.
W wyniku rozbudowy uzyskane zostaną nowe powierzchnie w ilości 282,23m2. 

Wartość projektu: 866 421,67 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 500 000,00 zł.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Urząd Miejski w Dobrej
Katarzyna Antosik

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra

"Przebudowa drogi gminnej Długa...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra" mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach...

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w...

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne...

Informujemy, iż Gmina Dobra otrzymała grant w łącznej kwocie 99 900,00 zł na wsparcie: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy...

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie...

Usługi indywidualnego transportu...

Gmina Dobra realizuje projekt "Usługi indywidualnego transportu door to door" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu...