PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt "Usługi indywidualnego transportu door to door" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 514 480,00 zł., w tym wkład funduszy europejskich to 433 603,74 zł.

Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Dobra bezpłatnych usług indywidualnego transportu door to door.

Planowane przez Gminę Dobra uruchomienie świadczenia usługi transportowej wynika z potrzeby zapewnienia transportu najbardziej potrzebującym mieszkańcom do miejsc aktywizacji społeczno-zawodowej, jak np. ośrodków rehabilitacyjnych, urzędów czy innych instytucji.

Usługi realizowane będą przy pomocy pojazdu dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych (9-osobowy minibus). W ramach działań projektowych pełnoletni mieszkańcy Gminy Dobra będą mogli skorzystać z indywidualnego dowozu bezpośrednio z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, mając możliwość pomocy asystenta dla osób niepełnosprawnych. Realizacja usług przyczyni się do podniesienia poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób objętych wsparciem, w szczególności mających problem z mobilnością.

Zakres rzeczowy projektu umożliwiający realizację usługi transportowej obejmie następujące działania:

-zakup specjalistycznego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

-zatrudnienie personelu merytorycznego: kierowcy busa i dyspozytora/asystenta kierowcy,

-finansowanie bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usługi.

Efekty projektu:

-liczba gmin na terenie których wnioskodawca uruchomi usługę transportową dla osób
 z ograniczoną mobilnością: 1

-liczba uczestników/uczestniczek usługi transportowej wynikająca z przeprowadzonej
 diagnozy: 100

-liczba uczestników/uczestniczek potrzebujących asysty: 15.

Okres realizacji I fazy projektu: 01.01.2021 r.-31.12.2022 r.

Okres trwałości projektu: 01.01.2023 r.-31.10.2024 r. finansowany ze środków własnych gminy.

 

Pliki do pobrania

  • Załącznik nr 1 -WNIOSEK O USŁUGI TRANSPORTOWE - 237.94kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 1 - WNIOSEK O USŁUGI TRANSPORTOWE do edycji - 239.95kB Pobierz
  • Załącznik nr 2 -Formularz do składania uwag i propozycji - 181.89kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 2 -Formularz do składania uwag i propozycji do edycji - 520.19kB Pobierz
  • Załącznik nr 3 Formularz do zamawiania usługi Door-to-door - 188.66kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 3 -Formularz do zamawiania usługi Door-to-door do... - 108.85kB Pobierz
  • Uchwała nr XXII 193 20 w sprawie przyjęcia koncepcji organizacji... - 3.9MB Pobierz Czytaj
  • Zarządzenie Nr RO.SO.0050.13.2021 - 1.04MB Pobierz
  • Regulamin Door-to-door - 757.4kB Pobierz Czytaj
  • Plakat DTD - 568.83kB Pobierz Czytaj

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r.  podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny...

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY   Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...

CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINA

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego,...