Projekty ze środków Unii Europejskiej

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt "Usługi indywidualnego transportu door to door" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 514 480,00 zł., w tym wkład funduszy europejskich to 433 603,74 zł.

Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Dobra bezpłatnych usług indywidualnego transportu door to door.

Planowane przez Gminę Dobra uruchomienie świadczenia usługi transportowej wynika z potrzeby zapewnienia transportu najbardziej potrzebującym mieszkańcom do miejsc aktywizacji społeczno-zawodowej, jak np. ośrodków rehabilitacyjnych, urzędów czy innych instytucji.

Usługi realizowane będą przy pomocy pojazdu dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych (9-osobowy minibus). W ramach działań projektowych pełnoletni mieszkańcy Gminy Dobra będą mogli skorzystać z indywidualnego dowozu bezpośrednio z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, mając możliwość pomocy asystenta dla osób niepełnosprawnych. Realizacja usług przyczyni się do podniesienia poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób objętych wsparciem, w szczególności mających problem z mobilnością.

Zakres rzeczowy projektu umożliwiający realizację usługi transportowej obejmie następujące działania:

-zakup specjalistycznego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

-zatrudnienie personelu merytorycznego: kierowcy busa i dyspozytora/asystenta kierowcy,

-finansowanie bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usługi.

Efekty projektu:

-liczba gmin na terenie których wnioskodawca uruchomi usługę transportową dla osób
 z ograniczoną mobilnością: 1

-liczba uczestników/uczestniczek usługi transportowej wynikająca z przeprowadzonej
 diagnozy: 100

-liczba uczestników/uczestniczek potrzebujących asysty: 15.

Okres realizacji I fazy projektu: 01.01.2021 r.-31.12.2022 r.

Okres trwałości projektu: 01.01.2023 r.-31.10.2024 r. finansowany ze środków własnych gminy.

 

Pliki do pobrania

  • Załącznik nr 1 -WNIOSEK O USŁUGI TRANSPORTOWE - 237.94kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 1 - WNIOSEK O USŁUGI TRANSPORTOWE do edycji - 239.95kB Pobierz
  • Załącznik nr 2 -Formularz do składania uwag i propozycji - 181.89kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 2 -Formularz do składania uwag i propozycji do edycji - 520.19kB Pobierz
  • Załącznik nr 3 Formularz do zamawiania usługi Door-to-door - 188.66kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 3 -Formularz do zamawiania usługi Door-to-door do edycji - 108.85kB Pobierz
  • Uchwała nr XXII 193 20 w sprawie przyjęcia koncepcji organizacji... - 3.9MB Pobierz Czytaj
  • Regulamin Door-to-door - 626.69kB Pobierz
  • Zarządzenie Nr RO.SO.0050.13.2021 - 1.04MB Pobierz
  • Plakat DTD - 568.83kB Pobierz Czytaj

Galeria

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w...
Usługi indywidualnego transportu door-to-door w...
Usługi indywidualnego transportu door-to-door w...
Usługi indywidualnego transportu door-to-door w...
Usługi indywidualnego transportu door-to-door w...
Usługi indywidualnego transportu door-to-door w...
Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne...

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne...

Informujemy, iż Gmina Dobra otrzymała grant w łącznej kwocie 99 900,00 zł na wsparcie: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra" mająca...

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Gmina Dobra realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Działanie jest finansowane ze...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Dobra Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i...

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie...

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie...

W 2019 r. Gmina Dobra realizuje kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące...

Wykorzystanie energii odnawialnej w...

Wykorzystanie energii odnawialnej w...

Krótki opis przedmiotu projektu Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł...

Projekt: Przebudowa i wyposażenie...

Projekt: Przebudowa i wyposażenie...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn.: „Przebudowa i wyposażenie istniejącego...

Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.