Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Piekarach

Ochotnicza Straż Pożarna w Piekarach
Piekary 8, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
REGON: 300241875, NIP: 6681873754
Numer KRS: 0000270302
Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka jest włączona do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Początki jednostki strażackiej z Piekar sięgają 1919 roku i związane są z miejscowością Skęczniew. Tam właśnie ksiądz Kazimierz Buss, widząc potrzebę istnienia na tym terenie drużyny pożarniczej, zaproponował jej założenie.

Uczestnicy pierwszego zebrania, w dowód uznania na stanowisko prezesa rodzącej się jednostki wybrali pomysłodawcę ks. Bussa, zaś na stanowisko naczelnika powołano Antoniego Adamczewskiego rządcę majątku skęczniewskiego. Już na samym początku w szeregi jednostki wstąpiło wielu ochotników. Straż cieszyła się dużym szacunkiem i zaufaniem, ponadto była polską organizacją, jedną z pierwszych jakie założono po odzyskaniu niepodległości.

Wkrótce pojawiły się pierwsze problemy związane z rozwojem jednostki. Straż pilnie potrzebowała działki pod budowę remizy, jednak takiego gruntu nie było. Próby porozumienia z ks. Busse, aby ten wyznaczył z gruntów parafii teren, na którym moż¬na by było wybudować strażnicę, skończyły się sporem z księdzem i groźbą nałożenia ekskomuniki na członków straży. Po tych wydarzeniach jednostkę postanowiono przenieść do pobliskich Piekar, gdzie ówczesny wójt pozwolił na wydzierżawienie gruntu gminnego pod budowę strażnicy.
W związku z przeniesieniem jednostki druhowie dokonali także ponownych wyborów władz straży. Nowym prezesem został Michał Frątczak. Jego następcami w kolejnych latach działalności jednostki byli Piotr Kozelan, Bolesław Lewandowski, Antoni Kozelan. Wybrano także nowego naczelnika w osobie Zygmunta Kowalika. Do wybuchu wojny funkcję tę sprawowali jeszcze: Ignacy Kwiatkowski i Leon Jóźwiak. Członkowie straży po otrzymaniu działki natychmiast przystąpili do zbiórki funduszy na budowę nowego obiektu, prowadząc liczne imprezy dochodowe. W krótkim czasie rozpoczęto prace budowlane przy wznoszeniu remizy. Obiekt posiadał wy¬miary 15x8 metrów i posadowiony był na fundamencie z kamienia polnego, reszta była wykonana z drewna. Wewnątrz wydzielono obszerną salę ze sceną.

Po oddaniu strażnicy do użytku druhowie mogli przechowywać swój sprzęt gaśniczy, a jednocześnie prowadzić życie kulturalne, urządzając zabawy taneczne i spotkania towarzyskie. Przy straży działał chór oraz kółko teatralne. W tym czasie druhowie posiadali już sprzęt drobny oraz sikawkę ręczną, którą używano do 1959 roku.
Okres II wojny światowej jednostka przeżyła dość spokojnie. Przetrwała ją także drewniana strażnica, która służyła jednostce po zakończeniu działań wojennych, aż do 1962 roku.

Po wojnie druhowie strażacy dokonali kolejnych wyborów do zarządu jednostki. Nowym prezesem został Józef Grubski, który swą funkcję sprawował do 1977 roku z małymi przerwami, a stanowisko naczelnika piastowali kolejno: Stefan Wielogórski, Stanisław Ciachonowski i Józef Tomczyk. W 1959 roku za czasów naczelnika Józefa Frątczaka jednostka w Piekarach otrzymała z Turku motopompę M-800. W krótkim czasie z własnych środków zakupiła za sumę 14000 tyś. złotych wóz ogumiony. Jednak już wcześniej zarząd jednostki czynił zabiegi o pozyskanie nowej działki pod budowę drugiej, większej remizy. W związku z tym 23 października 1960 roku jednostka zakupiła za własne pieniądze działkę o powierzchni 0,20 ha. Następnie przeprowadzono wszelkie formalności, które były niezbędne do rozpoczęcia budowy, która ruszyła w 1964 roku. Dwa lata wcześniej jednostka sprzedała starą działkę, a drewnianą strażnicę po¬stanowiono rozebrać. Budowa nowego obiektu trwała 10 lat, często była przerywana z powodu braku finansów lub też braku materiałów budowlanych.
W roku 1967 podczas wyborów nowych władz jednostki kolejnym naczelnikiem wybrano Jana Grubskiego, a po nim funkcję naczelnika objął Józef Gralak.

W dniu 25 sierpnia 1974 roku nastąpiło sfinalizowanie budowy i uroczyste oddanie nowego obiektu do użytku publicznego. W tym samym roku jednostka powołała także nowego naczelnika Wacława Sekurę, który funkcję swoją sprawował do 1989 roku.

W 1973 roku przydzielono jednostce pierwszy wóz bojowy bez zbiornika wodnego, a w 1983 roku stary wóz zastąpiono następnym, tym razem już ze zbiornikiem wodnym.
W roku 1977 podczas kolejnych wyborów prezesem jednostki został Józef Frątczak, który swoje stanowisko piastował do 2006 roku. W roku 2000 zarząd straży przystąpił do rozbudowy istniejącej remizy od strony zachodniej, gdzie zaplanowano salę konsumpcyjną, chłodnię orasz toalety. Prace trwały do 2002 roku.
Ostatni pojazd OSP w Piekarach otrzymała w 2006 roku. W tym przypadku z pomocą jednostce pośpieszył Urząd Miejski w Dobrej.

Jeszcze w tym samym roku doszło do wyboru nowego prezesa, którym został Roman Jałkiewicz.

Źródło:

"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak