Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie
Potworów 16 A,, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
REGON: 300238880, NIP: 6681873760
Numer KRS: 0000267557
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie została zawiązana w 1972 roku dzięki staraniom lokalnej społeczności. Sama myśl zrodziła się w dość nieoczekiwanych okolicznościach, gdy podczas zebrania Komitetu Rodzicielskiego, dyrektorka tamtejszej szkoły Irena Jacuszczak zaproponowała wykorzystanie wolnych pomieszczeń przez jednostkę straży. Po otrzymaniu zgody od dyrektorki oraz od Inspektora Szkolnego w Turku, w marcu 1972 roku odbyło się pierwsze założycielskie zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. W czasie obrad odczytano przygotowany statut oraz przystąpiono do wyboru pierwszego, historycznego zarządu jednostki, w którego skład weszli m.in. Józef Sypniewski-prezes,  Bogumił  Serafin-wiceprezes  i naczelnik  oraz  Ryszard Górski -wiceprezes.

Pierwszymi krokami, jakie podjął zarząd było zarejestrowanie jednostki oraz zagospodarowanie tymczasowego lokalu Przy miejscowej szkole. W tym celu 13 marca 1974 roku, jednostka zawarła umowę z Urzędem Gminy na wynajem dwóch sal dla celów staży. Sale w krótkim czasie w czynie społecznym zo¬stały wyremontowane i odgrodzone od reszty szkoły. OSP w Potworowie liczyła wówczas już 41 członków.

W roku następnym w grudniu, jednostka otrzymała z Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Turku sprzęt gaśniczy w tym motopompę M-800, węże tłoczne i umundurowanie dla wszystkich druhów strażaków. Strażacy czynnie brali udział w organizowanych ćwiczeniach, dzięki czemu w krótkim czasie została stworzona drużyna biorąca udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Pierwsze laury zdobyto już w roku 1976 podczas zawodów na szczeblu gminnym, gdzie OSP Potworów wywalczył II miejsce.

W roku 1977 nastąpiła zmiana w składzie zarządu. Na miejsce ustępującego dotychczasowego prezesa został wybrany nowy w osobie Ryszarda Górskiego, w ten sposób straż zrezygnowała ze stanowiska jednego wiceprezesa.

Z każdym rokiem działalności straży dawały się we znaki trudne warunki lokalowe. Brak powierzchni oraz niemożność prowadzenia działalności zarobkowej ze względu na bliskość szkoły skłoniły zarząd do rozważenia pomysłu budowy własnego obiektu.

W latach 1977-1979 jednostka zakupiła na własne potrzeby 23 komplety mundurów wyjściowych. W 1981 roku członkowie straży zorganizowali zawody strażackie na szczeblu gminnym. Uzyskane z tej imprezy dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych na nową remizę i stały się bodźcem do dalszych prac z tym związanych. Problem stanowił jednak brak działki oraz planów na budowę strażnicy.

W kolejnych latach OSP otrzymała przydziały na wyroby stalowe i blachę dachową oraz pomoc od PZU w wysokości 5000 zł., za które zakupiono cegłę i pustaki. W 1983 roku druh Józef Sypniewski wyraził zgodę na przekazanie działki pod budowę strażnicy, co pozwoliło w krótkim czasie wykonać niezbędną dokumentację do rozpoczęcia prac budowlanych, które ruszyły we wrześniu 1983 roku. Po roku pracy druhów i okolicznych mieszkańców mury strażnicy były gotowe. Przyczyniły się do tego także kolejne fundusze przekazane przez PZU. W następnych miesiącach trwały prace nad pokryciem dachowym oraz roboty wykończeniowe i instalacyjne. Remiza zainaugurowała swoją działalność 31 grudnia 1985 roku otwartym balem sylwestrowym. Uroczyste oddanie do użytku podczas którego remiza została poświęcona odbyło się w roku następnym 4 sierpnia, a dnia 24 sierpnia oddana została w użytkowanie druhom strażakom i lokalnemu społeczeństwu przy udziale zaproszonych gości z terenu gminy i województwa.

W miesiącu styczniu 1987 roku doszło do kolejnego walnego zebrania podczas, którego druhowie dokonali wyboru zarządu OSP. Stanowisko prezesa zachował Ryszard Górski, wiceprezesami zostali wybrani Lucjan Tabaka oraz Józef Sypniewski, zastępcą naczelnika wybrano Rafała Augustyniaka.
W 1989 roku jednostka w Potworowie gościła reprezentacje zaprzyjaźnionych jednostek podczas zorganizowanych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dwa lata później, w 1991 roku, doszło do kolejnych zmian w składzie zarządu. Tym razem stanowisko prezesa otrzymał Józef Sypniewski, wiceprezesa i naczelnika Lucjan Tabaka, a II wiceprezesem został wybrany Kazimierz Kołuda. W tym 'też roku zarządowi udało się rozwiązać problem uregulowania kwestii własności działki, na której wybudowano remizę.

W dniu 30 czerwca 1991 roku jednostka otrzymała ufundowany sztandar, wręczony przez przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych w obecności mieszkańców Potworowa.
Przez kolejne lata zarząd prowadził działalność statutową, a także kulturalno-oświatową. Wynajmował salę w remizie na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe i z tej działalności uzyskiwał dochody, które przeznaczane na potrzeby jednostki.

W dniu 13 lipca 1997 roku OSP w Potworowie zorganizowało zawody sportowo-pożarnicze. Były one połączone z jubileuszem 25-lecia istnienia jednostki.

W 2001 roku podczas kolejnego walnego zebrania dokonano nieznacznych korekt w składzie zarządu.
W grudniu 2005 roku jednostka poniosła dotkliwe straty. Podczas włamania do garażu miejscowej strażnicy skradziono węże W-75 i rozdzielacz. Obecnie jednostką kieruje zarząd w którego skład wchodzą m.in.: Józef Sypniewski-prezes, Lucjan Tabaka-wiceprezes i naczelnik, Kazimierz Kołuda-II wiceprezes. OSP liczy sobie 26 członków, głównie osób starszych. Posiada niestety braki w sprzęcie, spowodowane niedawną kradzieżą.

Źródło:

"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak