Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany

Gmina Dobra realizując projekt pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany”, pozyskała kwotę 800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst). Dzięki dofinansowaniu na...

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Gmina Dobra realizując projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Dobrej”, pozyskała kwotę 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skęczniew

Gmina Dobra realizując projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skęczniew”, pozyskała kwotę 680.000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst), który...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w...

Gmina Dobra realizując projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowała część...