Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek" na kwotę 2.520.000,00 zł. Przedmiotem...

Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego" na kwotę 3.510.000,00 zł. Przedmiotem...

Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw....

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w...

Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 181 obręb Rzechta, nr...

Poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej” -...

Prace budowlano restauratorskie dachu plebanii przy kościele...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Prace budowlano restauratorskie dachu plebanii przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi...

Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach"...

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do samorządów, na terenie których działały państwowe gospodarstwa rolne na realizację zadania pn.:...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w miejscowościach: Stawki, Mikulice oraz na odcinku Wola Piekarska -...