Projekty Polski Ład

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w miejscowościach: Stawki, Mikulice oraz na odcinku Wola Piekarska - Piekary.

Budowa drogi w miejscowości Stawki o długości 1,3 km      - 1.190.000,00 zł
Budowa drogi Wola Piekarska-Piekary o długości 0,75 km   - 664.000,00 zł
Budowa drogi w miejscowości Mikulice o długości 0,7 km    - 640.000,00 zł

Razem: 2.494.000,00 zł
Wkład własny (5%) 124.700,00 zł
Kwota wnioskowana (95%) 2.369.300,00 zł

Planowany termin realizacji powyżej 12 m-cy - do 31-08-2023 r.

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III
Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek

Rewitalizacja terenu miejskiego –...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały...

Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego

Rewitalizacja terenu miejskiego –...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska...

Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele...

Remont konserwatorski dzwonnicy przy...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele...

Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew

Budowa drogi w miejscowości Rzechta...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne -...

Poprawy efektywności energetycznej budynku...

Poprawy efektywności energetycznej...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku...

Prace budowlano restauratorskie dachu plebanii przy...

Prace budowlano restauratorskie dachu...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Prace budowlano restauratorskie dachu plebanii przy...

Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z...

Remont konserwatorski XIX wiecznego...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza...

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy...

Prace konserwatorskie i...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy...