Projekty Polski Ład

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do samorządów, na terenie których działały państwowe gospodarstwa rolne na realizację zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą".

Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, natomiast samorząd musi wnieść minimum 2 proc. wkładu własnego.

Razem: 2.500.000,00 zł
Wkład własny (2%): 50.000,00 zł
Kwota wnioskowana (98%): 2.450.000,00 zł

Planowany termin realizacji powyżej 12 m-cy - do 31-10-2023 r.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów...
Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra: Miłkowice,...

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Poprawa efektywności energetycznej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym...

Budowa sali sportowej przy Zespole...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa sali sportowej przy Zespole...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew -...

Przebudowa drogi gminnej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest przebudowa drogi w miejscowościach Skęczniew –...