Projekty WFOŚiGW

"Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych"

Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra w 2022 r. otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na termomodernizacje budynków strażnic w ramach naboru: "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych". 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach tego naboru dofinansował projekty polegające na termomodernizacji budynków ochotniczych straży pożarnych, w tym: montaż instalacji fotowoltaicznych, montaż ogrzewania elektrycznego, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenia dachów i ścian zewnętrznych budynków strażnic OSP. Wsparcie ze strony WFOŚiGW w Poznaniu ma charakter dotacji do wysokości 90 % kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 30 tys. zł. a w przypadku docieplenia zewnętrznych przegród budowlanych zgodnie z audytem energetycznym dotacja może wynieś maksymalnie 70 tyś. zł. Przedmiotowe zadania otrzymały również wsparcie z budżetu Gminy Dobra w wysokości ok. 10 %.  Dzięki realizacji tych projektów uzyskany zostanie efekt ekologiczny polegający na redukcji emisji CO2 do atmosfery.

 

W ramach ww. naboru dotacje otrzymały następujące projekty:

  • Przedsięwzięcie pn.: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja dachu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocicach”. Całkowity koszt zadania 60 000,00 zł, dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu: 54 000,00 zł.,  dofinansowanie z budżetu Gminy Dobra: 6 000,00 zł.

 

  • Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy”. Całkowity koszt zadania 33 500,00 zł, dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu: 30 000,00 zł.,  dofinansowanie z budżetu Gminy Dobra: 3 500,00 zł.

 

  • Przedsięwzięcie pn.: Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linnem”. Całkowity koszt zadania 33 500,00 zł, dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu: 30 000,00 zł.,  dofinansowanie z budżetu Gminy Dobra: 3 500,00 zł.

 

  • Przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja - ocieplenie ścian zewnętrznych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach”. Całkowity koszt zadania 78 000,00 zł, dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu: 70 000,00 zł.,  dofinansowanie z budżetu Gminy Dobra: 8 000,00 zł.

 

  • Przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie poprzez ocieplenie dachu i modernizacje centralnego ogrzewania”. Całkowity koszt zadania 66 000,00 zł, dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu: 59 400,00 zł.,  dofinansowanie z budżetu Gminy Dobra: 6 600,00 zł.

 

  • Przedsięwzięcie pn.: Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”. Całkowity koszt zadania 33 000,00 zł, dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu: 29 700,00 zł.,  dofinansowanie z budżetu Gminy Dobra: 3 300,00 zł.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza...
Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica, Skęczniew, Rzechta,...

Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica,...

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na: 1) Ochotnicza Straż Pożarna...

Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży...

"Termomodernizacja budynku strażnicy...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje przedsięwzięcia pn.:  „Termomodernizacja budynku...

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku...

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie. Dofinansowanie pochodzi z programu...

Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla...

Zakup sprzętu i wyposażenia...

W sobotę 19 grudnia 2020 r. miało miejsce przekazanie sprzętu przeciwpożarowego zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach. W ramach projekty pozyskano...

Dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na...

Dofinansowanie na montaż instalacji...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Skęczniew. Dofinansowanie pochodzi z programu dotyczącego Przedsięwzięć z Zakresu Ochrony Powietrza,...