Projekty WFOŚiGW

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy OSP w Skęczniewie

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie. Dofinansowanie pochodzi z programu dotyczącego Przedsięwzięć z Zakresu Ochrony Powietrza, Wspierającego Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wynosi 90% kosztów inwestycji. Pozostałą cześć w wysokości 10% Gmina pokryła z własnego budżetu. Wartość przedsięwzięcia ogółem to: 33 500,00 zł, w tym 30 000,00 zł to środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Poznaniu, natomiast 3 500,00 zł. to środki pochodzące z budżetu Gminy Dobra.

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w...
Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica, Skęczniew, Rzechta,...

Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica,...

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na: 1) Ochotnicza Straż Pożarna...

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza...

"Przedsięwzięcia z zakresu ochrony...

Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra w 2022 r. otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na termomodernizacje...

Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży...

"Termomodernizacja budynku strażnicy...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje przedsięwzięcia pn.:  „Termomodernizacja budynku...

Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla...

Zakup sprzętu i wyposażenia...

W sobotę 19 grudnia 2020 r. miało miejsce przekazanie sprzętu przeciwpożarowego zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach. W ramach projekty pozyskano...

Dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na...

Dofinansowanie na montaż instalacji...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Skęczniew. Dofinansowanie pochodzi z programu dotyczącego Przedsięwzięć z Zakresu Ochrony Powietrza,...