Projekty WFOŚiGW

Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach

W sobotę 19 grudnia 2020 r. miało miejsce przekazanie sprzętu przeciwpożarowego zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach. W ramach projekty pozyskano następujące wyposażenie: aparat powietrzny nadciśnieniowy - 4 szt., latarka kątowa - 4 szt., radiotelefon przenośny - 4 szt., pompa pływająca - 1 szt., drabina przenośna ratownicza - 1 szt.

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy dotacji Nr 9863/U/400/531/2020 z dnia 26.11.2020 r. w kwocie: 25 000,00 zł. oraz z środków Gminy Dobra w kwocie 14 820,00 zł.

Planowanym efektem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zapobieganie i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Zakup sprzętu i wyposażenia...

Galeria

Brak nazwy
Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica, Skęczniew, Rzechta,...

Dofinansowanie dla OSP: Dąbrowica,...

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na: 1) Ochotnicza Straż Pożarna...

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza...

"Przedsięwzięcia z zakresu ochrony...

Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra w 2022 r. otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na termomodernizacje...

Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży...

"Termomodernizacja budynku strażnicy...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje przedsięwzięcia pn.:  „Termomodernizacja budynku...

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku...

Zakup i montaż pompy ciepła wraz z...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie. Dofinansowanie pochodzi z programu...

Dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na...

Dofinansowanie na montaż instalacji...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Skęczniew. Dofinansowanie pochodzi z programu dotyczącego Przedsięwzięć z Zakresu Ochrony Powietrza,...