Podział administracyjny

Sołectwo Rzechta

Sołtys Jarosław Dulin

Sołectwo Składa się z dwóch wsi: Rzechty i Zborowa. Sołectwo zamieszkuje około 175 osób. Całe sołectwo zajmuje powierzchnię 683 ha.

Sołectwo położone w sąsiedztwie kompleksów leśnych, na południowy wschód od Dobrej. Od wieków wieś Rzechta i folwark zawsze należały do dóbr piekarskich (stąd niekiedy w starych  dokumentach Rzechta Piekarska). Folwark istniał prawie do końca XIX w. Południowa części wsi nosi nazwę Wygoda, przez mieszkańców często stosowana i odnajdywana na mapach topograficznych. Również częścią wsi jest przysiółek Oświecim.

Wyrażenia: rzechtać, rzektać, rzegotać miały kiedyś zastosowanie przy określaniu głosów sroki lub żab. Nazwa miejscowości prawdopodobnie pochodzi od tych słów. Położenie wsi także mogłoby to potwierdzać.  Do dzisiaj słyszy się w potocznym języku, że ktoś jedzie przez Rzektę.

Mieszkaniec tej miejscowości to – rzechcianin.

 

Etymologia nazwy Zborów bez wątpienia związana jest z borem, czyli lasem. W przypadku Rzechty trudniej znaleźć odpowiedź. Być może pochodzi od rechotu żab?

Historia wsi

W XVI wiecznych księgach ziemskich i grodzkich mówi się o Janie Piekarskim z Rzechty (1588 i 1590). Również w XVII wieku występuje wieś Rzechta. Jednak wymieniana jest w połączeniu z wsiami znacznie odległymi od tych znajdujących się w okolicy Rzechty w gminie Dobra. Stąd też dotyczą zapewne Rzechty z gmin Sieradz i Zadzim.

Pewna wzmianka o istnieniu wsi znajduje się jednak w źródłach kościelnych. W XVI wieku należała tak jak dzisiaj do parafii Skęczniew, ale kmiecie, czyli chłopi oddawali dziesięcinę plebanowi (proboszczowi) w Janiszewie (obecnie gmina Brudzew). W 1553 roku posiadali oni 2,5 łana, czyli blisko 45 hektarów uprawnych gruntów. W XVIII wiecznej księdze wieczystej widnieje zapis z 1792 roku dotyczący zapisu z 1789 roku dotyczący Rzechty wchodzącej w skład majątku Piekary. Więcej informacji o wsi pojawia się w XIX wieku. Obok Rzechty Piekarskiej, wymienia się Rzechtę Oświecim. W pobliżu wsi istniały folwarki. W tym pierwszym były trzy domy - w tym stary dwór murowany. Mieszkało tam 35 osób pracujących na 200 morgach (112 ha) ziemi. W samej wsi były 43 domu zamieszkałe przez 341 osób. W folwarku Oświecim był tylko jeden dom zamieszkały przez 35 osób. Wieś była na tyle ludna, że przed i po II wojnie światowej istniała tutaj szkoła.

Zborów

Kiedy powstał zborów nie wiadomo. Nazwa tej wsi pojawia się w XIX-wiecznych księgach i dokumentach. Między innymi w niemieckim Magazynie Historyczno-Geograficznym z 1863 roku. W końcu XIX wieku były tam zaledwie dwa domy i siedmiu mieszkańców.

Dzsiejszy obraz wsi

Choć sołectwo ma nadal charakter rolniczy, to dla coraz mniejszej liczby mieszkańców stanowi ono podstawowe źródło dochodów. Położone wśród lasów w pobliżu zbiornika Jeziorsko, stanowi idealne miejsce do wypoczynku. Coraz częściej dostrzegają to mieszkańcy łódzkiej aglomeracji. Prężnie działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, walcząca nie tylko z pożarami, ale i z marazmem społecznym.

Przez kilka lat w Rzechcie organizowane było Święto Plinzy. Impreza ściągała amatorów placka ziemniaczanego z całej Polski. Na chwilę obecną wydarzenie nie jest już organizowane.

We wsi przy głównej drodze stoją dwie ładne murowane kapliczki z połowy XX wieku. W okolicy można spotkać także małe drewniane kapliczki zawieszone na drzewach, bądź stojące samodzielnie. W Rzechcie zachował się wiatrak.

 

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy