Podział administracyjny

Miasto Dobra

Dobra jest jednym z najmniejszych miast w Polsce, znajduje się w województwie Wielkopolskim i należy do powiatu tureckiego. Jest również siedzibą władz gminy i szeregu instytucji, a także urzędów jej podległych. W miasteczku znajdują się zakłady produkcyjne, zakłady konfekcji sportowej, rozlewnia wód, piekarnia, ubojnia oraz inne zakłady.  Warto również zauważyć, że w 2013 roku oficjalnie została otworzona hala sportowa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej, łączny koszt przedsięwzięcia to 6 430 323, 16zł. Oprócz wzniesienia hali,  ZS-P odnowiło także stary pałac, i przekształciło go w przedszkole publiczne dla dzieci.

Początki gminnej samorządności sięgają okresu średniowiecza. Dotyczą one jednak tylko miast, którym nadawano przywileje. W tym przypadku możemy mówić jedynie o Dobrej, której mieszczanie korzystali np. z prawa propinacji, czyli pędzenia okowity. Przełom nastąpił dopiero w XIX wieku. W 1864 roku na mocy ukazu carskiego dokonano uwłaszczenia chłopów. Część obszarów dworskich i rządowych rozparcelowano pomiędzy użytkujących je chłopów. Dało to jednocześnie podstawy do tworzenia gmin wiejskich, w których skład wchodziły zarówno grunty włościańskie jak i folwarczne. Częściami składowymi gmin były gromady (wsie) na czele których podobnie jak dzisiaj stali sołtysi. Organem uchwałodawczym gminy było zebranie gminne, na którym prawo głosu mieli gospodarze posiadający co najmniej trzy morgi gruntu. Zebranie gminne wybierało wójta i ławników (zarząd gminy). Wójt miał uprawnienia policyjno-administracyjne i sądownicze. Wójt gminy musiał posiadać przynajmniej 25 lat. Musiał też mieć przynajmniej sześć mórg gruntu. Nie miał obowiązku posiadać umiejętności pisania i czytania. Gmina zarządzała szkolnictwem gminnym. Urzędem gminy kierował pisarz gminny, który często był najważniejszą osobą w urzędzie z racji umiejętności pisania i czytania. Teren obecnej gminy Dobra (poza miastem) wchodził w różnych okresach w skład gmin Piekary, Kowale Pańskie, Jeziorsko i Ostrów Warcki. Zmiany dotyczyły praktycznie tylko ustaw samorządowych i prawa wyborczego. Po wkroczeniu w czasie I wojny światowej okupacyjnych wojsk pruskich stworzono namiastkę samorządu. Dopiero po odzyskaniu niepodległości regularnie wybierano rady gmin i miejską w Dobrej.

W 1937 roku tureckie władze powiatowe w porozumieniu z władzami państwowymi postanowiły z dotychczasowych dziewiętnastu gmin zrobić dziesięć dużych. Między innymi miała zniknąć gmina Piekary, a w zamian miała powstać duża gmina Dobra (bez miasta), która wchłonęła także część gminy Ostrów Warcki i Kowale Pańskie. Pomimo protestów ludności Piekar nie odstąpiono od tej decyzji. Pierwsze wybory Rady Gminy Dobra, odbyły się w 1938 roku.

W 1952 roku, komunistyczny reżim uchwalił zniewalającą konstytucję, wprowadzając zamiast dotychczasowych samorządów, wybierane co trzy lata Rady Narodowe. Stanowiły one fasadowy twór mający stwarzać pozory demokracji. W rzeczywistości ich zadaniem było realizowanie polityki rządu, która była całkowicie zależna od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W 1954 roku dokonano kolejnego podziału administracyjnego powiatu. Dotychczasowe gminy zastąpiono gromadami. Tym samym Piekary ponownie stały się jednostką administracji. Stało się to dokładnie 29 września. Ten układ trwał do 1972 roku. Pierwszego stycznia 1973 roku ponownie utworzono duże gminy. Na ich czele stali naczelnicy będący organami administracji państwowej.

Przełomowym był rok 1990. Po czterdziestu latach przywrócono samorząd gminny i odbyły się w pełni demokratyczne wybory, Ze względu na znacząca przewagę ludności wiejskiej, zwyciężyły ugrupowania ludowe. Na czele Rady Gminy i Miasta stanął Andrzej Piątkowski z Linnego, a jego zastępcami zostali: Stanisław Osiwała z Miłkowic i Józef Pakuła z Dąbrowicy. Burmistrzem wybrano Adama Antczaka z Potworowa, a nieetatowym zastępcą został Jacek Aleksander z Dobrej. Po dwóch latach Zarząd Gminy ustąpił. Nowym burmistrzem został Piotr Schulz z Turku, a zastępcą Stanisław Stasiak z Dobrej. W kolejnej kadencji 1994-1998 przewodniczący Rady i burmistrz pozostali na swoich stanowiskach, jedynie Stanisława Stasiaka zastąpił Zbigniew Miklas - miejscowy lekarz. Więcej zmian przyniosła kadencja 1998-2002. Przewodniczącym Rady został Piotr Bernard Stencel.

Burmistrz pozostał ten sam, ale funkcję jego zastępcy powierzono Janowi Nowakowi z Dobrej.

Pierwsze bezpośrednie wybory burmistrza w 2002 roku wygrała Marianna Ochocka ze Strachocic. Jej zastępcą został Bogdan Kmieć. Radzie przewodniczył Eugeniusz Żerkowski z Mikulic. W wyborach samorządowych w 2006 roku na burmistrza wybrano Andrzeja Piątkowskiego. Jego zastępcą został Jacek Gajewski z Dobrej, a przewodniczącym Rady Miejskiej Paweł Janicki. Andrzej Piątkowski pełnił funkcję burmistrza przez trzy kadencje. Po ostatnich wyborach samorządowych w 2018 roku w fotelu burmistrza zasiadł Tadeusz Gebler, który jest obecnie Burmistrzem Dobrej, zastępcą burmistrza został Przemysław Tomczak, a na Przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Tomasza Gila.

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy