Podział administracyjny

Sołectwo Józefów

Sołtys - Adam Sekura
Rada Sołecka
Adam Sekura - Przewodniczący
Patryk Glinka
Michał Rosiak
Anna Tomczak
Statut Sołectwa Józefów
Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2024 - 2029

Składa się z jednej wsi położonej na skraju gminy Dobra przy granicy z gminą Uniejów. Mieszka tutaj około 110 osób. Powierzchnia sołectwa wynosi 262 ha.

Nazwa pochodzi od imienia Józef, które w  XIX w. było bardzo popularne.    Należy domniemywać, iż było to imię pierwszego osadnika, może sołtysa. Takie nadawanie nazw  bywało w przypadku wielu innych miejscowości na ziemiach polskich. W Polsce jest 55 miejscowości z tą nazwą.

Mieszkaniec tej miejscowości to – józefowianin.
 
Historia Wsi
 
Ślady osadnictwa na tym terenie sięgają pierwszych wieków naszej ery. Świadczy o tym stanowisko archeologiczne z cmentarzyskiem ciałopalnym z tego okresu. Sama wieś powstała najprawdopodobniej na fali XIX wiecznego osadnictwa niemieckiego. Pod koniec XIX wieku w 23 domach, mieszkało tutaj 190 osób. Tak jak obecnie wieś należała do parafii Skęczniew, a administracyjnie do gminy Piekary w powiecie tureckim. Przed rozbiorami gdzieś na gruntach dzisiejszego Józefowa była położona wieś o nazwie Zaspy Piekarskie i Gozdy. Tereny te należały do klucza piekarskiego. W pierwszej połowie XIX w. właściciele Piekar zaczęli tu osadzać kolonistów, w dużej mierze chłopów niemieckich. W sąsiednim Leśniku wówczas funkcjonował kantorat. Przez grunty wsi przepływa Struga Spycimierska. W Józefowie mieszkał Wincenty Jesionowski poseł na Sejm w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.O dwudziestowiecznym jej rozkwicie świadczy budynek po szkole podstawowej wzniesiony z tzw. rożniatowskiego kamienia wapiennego i pozostałości remizy strażackiej.

Dzisiejszy obraz wsi

Sołectwo ma typowo rolniczy charakter. Budynek szkoły posłużył w 1995 roku Janowi Jakubowi Kolskiemu jako sceneria zdjęć do filmu ,,Szabla od komendanta'' ze wspaniałymi kreacjami: Bronisława Pawlika, Franciszka Pieczki, Wiesława Gołasa, Witolda Pyrkosza. Po organizacji strażackiej pozostało jedynie wspomnienie, a szkołę zaadoptowano na mieszkania socjalne.

We wsi gniazduje kilka par bociana białego. Przez wieś tą samą drogą przebiegają odcinki tras rowerowych Nadwarciańskiego Szlaku znad Jeziorska do Poznania i Nadwarciańskiego Bursztynowego Szlaku. Na terenie byłej szkoły podstawowej murowana kapliczka. Północny skraj wsi (ponad 50 ha) objęty jest formą ochrony w ramach sieci NATURA 2000 – Dolina Środkowej Warty, natomiast cały obszar wsi znajduje się na ternie  Uniejowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Józefów bezpośrednio sąsiaduje ze Spycimierzem i Łęgiem Balińskim, obszarem cechującym się szczególnymi właściwościami leczniczymi klimatu (Uzdrowisko Termalne Uniejów).

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy