Podział administracyjny

Sołectwo Januszówka

Sołtys - Jan Kraska
Rada Sołecka
Jan Kraska - Przewodniczący
Roman Jałkiewicz
Anna Misiak
Statut Sołectwa Januszówka
Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2024 - 2029

Sołectwo składające się z jednej wsi, zamieszkuje niewiele powyżej stu osób. Jego powierzchnia wynosi 357 ha.

Miejscowość ma charakterystyczną nazwę pochodzącą od imienia, czyli o charakterze pamiątkowym. Należy domniemywać, iż było to imię pierwszego osadnika, zasadźcy – sołtysa. Często tak bywało w sytuacjach wielu miejscowości na ziemiach polskich.

Mieszkaniec tej miejscowości to – januszowiczanin.
Wieś utworzona w zasadzie z trzech mniejszych osad: Januszówki - Koloni, Woli Karczewskiej Koloni i Witoldzina Koloni zamieszkałej wówczas w większości przez kolonistów niemieckich.
 
Historia wsi
Wszystko wskazuje na to, że Januszówka jest dwudziestowiecznym tworem. Nie odnaleźliśmy śladu o niej w żadnym z powszechnie dostępnych XIX wiecznych źródeł. Nie wspominają o nim zarówno autorzy Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych krajów Słowiańskich, ale nie ma jej nawet w opublikowanym w 1911 roku spisie parafii Skęczniew. Na pierwszy jej ślad natrafiliśmy dopiero w spisie miejscowości tureckiej parafii ewangelicko-augsburskiej z 1937 roku. Na dodatek występuje tam nie jako Januszówka, a Januszków. Najprawdopodobniej utworzona została z maleńkich przysiółków.
 
Dzisiejszy obraz wsi

Malowniczo położona miejscowość, z której roztacza się wspaniały widok na dolinę Warty. Znaczną część jej powierzchni zajmują lasy. Na nadwarciańskim wzniesieniu zlokalizowano pierwszą w gminie Dobra fermę wiatrową (obecnie już nie istniejącą). Wieś chlubi się  tym, że Jan Jakub Kolski nakręcił tutaj w 1995 roku, baśń obyczajową ,,Grający z talerza'' w koprodukcji polsko-francuskiej.

 
źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy