Podział administracyjny

Sołectwo Czajków

Sołtys - Agnieszka Kustosz
Rada Sołecka
Agnieszka Kustosz - Przewodnicząca
Dawid Glapa
Artur Guderczyk
Paweł Kaczmarek

Sołectwo składa się z jednej wsi, zamieszkałej zaledwie przez sześćdziesiąt kilka osób. Tym samym jest najmniejszym w gminie Dobra. Jego powierzchnia wynosi 136 ha.

Miejscowość położona jest na południowy zachód od Dobrej, na dnie doliny, obok rzeki Teleszyna. Wieś o bardzo młodej metryce, powstała w wyniku procesów uwłaszczeniowych i osadniczych w II połowie XIX w. na gruntach majątku Potworów, jeszcze przed wojną określało się jako Kolonia Czajków.

Nazwa pochodzi prawdopodobnie od gatunku ptaka – czajki, gniazdującego kiedyś w dość dużej liczbie na okolicznych łąkach i pastwiskach.

Mieszkaniec tej miejscowości to – czajkowianin.

 

Historia Sołectwa Czajków

Kiedy została ustanowiona nie zdołano jeszcze ustalić. Czajków nie figuruje nawet w przedwojennym spisie wsi dobrskiej parafii. Miejscowość o tej nazwie istnieje ponoć na niemieckiej mapie wojskowej z okresu I wojny światowej. O Czajkowie wspomina również jedno z żydowskich źródeł. Najprawdopodobniej był to maleńki przysiółek Potworowa lub Marianowa, do którego później przyłączono maleńki Podarek. W latach sześćdziesiątych na sąsiadujących łąkach przeprowadzono duże inwestycje melioracyjne, które spowodowały niekorzystne zmiany w ekosystemie. Obecnie ze względu na upływ czasu oraz zaniedbania w konserwacji urządzeń melioracyjnych natura sama przywróciła część terenów przyrodzie.

Dzisiejszy obraz wsi

Dolina Teleszyny jest ciekawym miejscem na obserwacje ornitologiczne. Rankami można słyszeć klangor żurawi. Jest też siedliskiem parunastu gatunków ssaków. Jeszcze w latach siedemdziesiątych na terenie wsi wypalano cegłę z gliny kopanej na miejscu. Na polach można jeszcze trafić na ślady takich małych cegielni. We wsi zachował się zwyczaj palenia ognisk w wigilię św. Jana. Przez Czajków przebiegają szlaki rowerowe PANORAMA – etap 5 Doliną rzeki Teleszyny (kolor niebieski) oraz Kawęczyńska Pętla.

Czajków to typowo rolnicza miejscowość, blisko współpracująca z sąsiednim Marianowem w gminie Kawęczyn. Czajkowianie, aktywnie działają w tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Z Dobrą połączona asfaltową drogą wiodącą poprzez Stawki Potworowskie oraz krótszą, gruntową, rzadko używaną już poprzez nadteleszyńskie łęgi.

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

 

Galeria

Brak nazwy