Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Sołectwo Rzechta

Sołtys Jarosław Dulin

Sołectwo Składa się z dwóch wsi: Rzechty i Zborowa. Sołectwo zamieszkuje około 175 osób. Całe sołectwo zajmuje powierzchnię 683 ha.

Sołectwo położone w sąsiedztwie kompleksów leśnych, na południowy wschód od Dobrej. Od wieków wieś Rzechta i folwark zawsze należały do dóbr piekarskich (stąd niekiedy w starych  dokumentach Rzechta Piekarska). Folwark istniał prawie do końca XIX w. Południowa części wsi nosi nazwę Wygoda, przez mieszkańców często stosowana i odnajdywana na mapach topograficznych. Również częścią wsi jest przysiółek Oświecim.

Wyrażenia: rzechtać, rzektać, rzegotać miały kiedyś zastosowanie przy określaniu głosów sroki lub żab. Nazwa miejscowości prawdopodobnie pochodzi od tych słów. Położenie wsi także mogłoby to potwierdzać.  Do dzisiaj słyszy się w potocznym języku, że ktoś jedzie przez Rzektę.

Mieszkaniec tej miejscowości to – rzechcianin.

 

Etymologia nazwy Zborów bez wątpienia związana jest z borem, czyli lasem. W przypadku Rzechty trudniej znaleźć odpowiedź. Być może pochodzi od rechotu żab?

Historia wsi

W XVI wiecznych księgach ziemskich i grodzkich mówi się o Janie Piekarskim z Rzechty (1588 i 1590). Również w XVII wieku występuje wieś Rzechta. Jednak wymieniana jest w połączeniu z wsiami znacznie odległymi od tych znajdujących się w okolicy Rzechty w gminie Dobra. Stąd też dotyczą zapewne Rzechty z gmin Sieradz i Zadzim.

Pewna wzmianka o istnieniu wsi znajduje się jednak w źródłach kościelnych. W XVI wieku należała tak jak dzisiaj do parafii Skęczniew, ale kmiecie, czyli chłopi oddawali dziesięcinę plebanowi (proboszczowi) w Janiszewie (obecnie gmina Brudzew). W 1553 roku posiadali oni 2,5 łana, czyli blisko 45 hektarów uprawnych gruntów. W XVIII wiecznej księdze wieczystej widnieje zapis z 1792 roku dotyczący zapisu z 1789 roku dotyczący Rzechty wchodzącej w skład majątku Piekary. Więcej informacji o wsi pojawia się w XIX wieku. Obok Rzechty Piekarskiej, wymienia się Rzechtę Oświecim. W pobliżu wsi istniały folwarki. W tym pierwszym były trzy domy - w tym stary dwór murowany. Mieszkało tam 35 osób pracujących na 200 morgach (112 ha) ziemi. W samej wsi były 43 domu zamieszkałe przez 341 osób. W folwarku Oświecim był tylko jeden dom zamieszkały przez 35 osób. Wieś była na tyle ludna, że przed i po II wojnie światowej istniała tutaj szkoła.

Zborów

Kiedy powstał zborów nie wiadomo. Nazwa tej wsi pojawia się w XIX-wiecznych księgach i dokumentach. Między innymi w niemieckim Magazynie Historyczno-Geograficznym z 1863 roku. W końcu XIX wieku były tam zaledwie dwa domy i siedmiu mieszkańców.

Dzsiejszy obraz wsi

Choć sołectwo ma nadal charakter rolniczy, to dla coraz mniejszej liczby mieszkańców stanowi ono podstawowe źródło dochodów. Położone wśród lasów w pobliżu zbiornika Jeziorsko, stanowi idealne miejsce do wypoczynku. Coraz częściej dostrzegają to mieszkańcy łódzkiej aglomeracji. Prężnie działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, walcząca nie tylko z pożarami, ale i z marazmem społecznym.

Przez kilka lat w Rzechcie organizowane było Święto Plinzy. Impreza ściągała amatorów placka ziemniaczanego z całej Polski. Na chwilę obecną wydarzenie nie jest już organizowane.

We wsi przy głównej drodze stoją dwie ładne murowane kapliczki z połowy XX wieku. W okolicy można spotkać także małe drewniane kapliczki zawieszone na drzewach, bądź stojące samodzielnie. W Rzechcie zachował się wiatrak.

 

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej