Podział administracyjny

Sołectwo Piekary

Sołtys Krystyna Kędzierska

Sołectwo składające się z jednej wsi ma powierzchnię 297 ha. Zamieszkałe jest przez około 150 osób. Wieś sołecka położona na skraju doliny Warty, na wschód od Dobrej.

Z przekazów wiemy, iż tereny na których leżą min. Piekary należały do kasztelani spycimierskiej. W strukturze organizacyjnej kasztelani funkcjonowały osady służebne takie jak: Kowale, Psary, Kobylniki, Skotniki, Piekary. W okolicy były dogodne warunki do zakładania młynów wodnych. Odległość do Spycimierza stosunkowo mała, a więc okoliczności wskazujące na to, iż Piekary były osadą piekarzy.

Mieszkaniec tej miejscowości to – piekarzanin.

Historia wsi

Obok miasta Dobra, Piekary mają najbogatszą i najlepiej udokumentowana historię. Wszystko dlatego, że przez długie lata stanowiły siedzibę władz gminy. Pierwsza wzmianka o Piekarach pochodzi z 1386 roku. W 1429 roku staraniem Jana Grabskiego doszło do rozgraniczenia jego dobrskich dóbr z należącymi do Piekarskich. W konińskich księgach grodzkich i ziemskich z 1560 roku znajduje się dokument dotyczący Krzysztof Pieniążka, który zapisał swojej świeżo poślubionej żonie Annie Słusskowskiej (wdowie po Stanisławie Kraśnickim) sześćset dukatów posagu, na należnej mu części dóbr piekarskich Według regestru poborów powiatu sieradzkiego, wieś Piekary w parafii Skęczniew miały w 1553 roku 3,5 łana (ok. 60 ha), z których dawała proboszczowi dziesięcinę. W Archiwum Akt Dawnych w Warszawie znajduje się kontrakt z 1789 roku, na mocy którego właścicielami majątku składającego się z Piekar, Rzechty, Woli Piekarskiej, Młynów Piekarskich, Czystego, Zasp Piekarskich, Dąbrowicy i Kaczki zostali Mączyńscy. W największym rozkwicie, ogólny obszar tych dóbr wynosił 7000 mórg, czyli ponad 3900 hektarów. Pozostałością z tamtych czasów jest grodzisko stożkowate o metryce późnośredniowiecznej, położone pośród łąk , ok. 1 km na wschód od wsi. Pierwsze badania stanowiska przeprowadził Roman Jakimowicz w 1928 r., a po II wojnie światowej w 1953 r. Janina Kamińska. Średnica dolna grodziska wynosi 26 m, górna 10 m, wysokość 2,85 m, częściowo otocznony wodą. Znaleziono tutaj ułamki naczyń ceramicznych, polepe, bełt do kuszy średniowiecznej.

W owym czasie znacząca osobistością był Jan z Piekar, pełnił urzędy: podkoniego i podłowczego łęczyckiego. Piekary w poprzez wieki zmieniały swoich właścicieli. Wśród nich byli: Piekarscy herbu Pomian, Mączyńscy, Skórzewscy, Byszewscy, Zakrzewscy, Czyżewscy, Grabowscy, Truszkowscy, Karczewscy. W II połowie XIX w. Piekary były już siedzibą gminy. W 1887 r. gminę Piekary zamieszkiwało 3244 osób. Majątek ziemski w Piekarach przestał istnieć w latach dwudziestych XX w. rozparcelowany na mocy małej reformy. W okresie międzywojennym teren gminy Piekary zamieszkiwało prawie 700 mieszkańców narodowości niemieckiej. Liczba taka wyróżniała gminę na tle innych w powiecie tureckim. W latach 1930-1935 funkcję posła na Sejm sprawował mieszkaniec Piekar - Andrzej Rutka.

Gmina lub gromada Piekary jako jednostka administracyjna funkcjonowała z krótkimi przerwami do 1972 r. Pozostałością po siedzibie władz administracyjnych pozostał budynek o dość ciekawej architekturze, usytuowany bezpośrednio przy drodze z Dobrej do Skęczniewa. W budowie wykorzystano kamień wapienny jako lokalny materiał budowlany. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta. Środek zachodniej elewacji akcentują szerokie schody, które prowadzą do wejścia we wnęce wspartej na dwóch kolumnach. Nad wejściem wystawka z oknem. Budynek kryty dachem czterospadowym.

Dzień dzisiejszy

Na początku lat 60-tych na obrzeżach wsi wzniesiono nowy budynek szkoły. Obecnie mieści się tam Zespół Szkolno-Przedszkolny, składający się z ośmioletniej Szkoły Podstawowej i Przedszkola. We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna posiadająca na wyposażeniu gaśniczy wóz bojowy. Na placu obok strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej stoi głaz z okolicznościową tablicą upamiętniającą 80-lecie istnienia jednostki. Pozostałe instytucje wraz z biblioteką zostały zlikwidowane. W centrum wsi stoi jeszcze zbudowany z kamienia wapiennego budynek dawnego urzędu gminy.

Piekary mogą pochwalić się wiatrakiem koźlakiem, który został nieco przez właściciela przebudowany. We wsi funkcjonuje Szkoła Podstawowa (tysiąclatka). Przy drogach kapliczki i krzyże.

Znajdujące się w pobliżu wsi wzniesienie, jest pozostałością średniowiecznego gródka obronnego.

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy