Projekty ze środków Unii Europejskiej

Projekt: Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.:

„Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów",

mająca na celu: zapewnienie wysokiej jakości usług dla mieszkańców gminy Dobra w zakresie promowania lokalnych produktów, w szczególności rolno-spożywczych poprzez przebudowę i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury" w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Operacja dotyczy przebudowy istniejącego targowiska oraz powstania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Wartość projektu: 1 009 224,84 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 522 089,00 zł. 

Projekt: Przebudowa i wyposażenie istniejącego...
Usługi indywidualnego transportu...

Usługi indywidualnego transportu...

Celem projektu jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym mieszkanek i mieszkańców Gminy Dobra z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra" mająca...

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Gmina Dobra realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Działanie jest finansowane ze...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Dobra Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i...

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie...

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie...

W 2019 r. Gmina Dobra realizuje kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące...

Wykorzystanie energii odnawialnej w...

Wykorzystanie energii odnawialnej w...

Krótki opis przedmiotu projektu Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł...

Projekt: Budowa ciągu komunikacyjnego...

Projekt: Budowa ciągu komunikacyjnego...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"...

Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.