Podział administracyjny

Sołectwo Moczydła

Sołtys Teresa Światłowska

Miejscowość sołecka położona na północny wschód od Dobrej. To najmniejsze sołectwo w gminie Dobra. Jego powierzchnia wynosi 208 ha. Zamieszkuje tutaj zaledwie około 70 osób. Jest to miejscowość o historii której nie można nic odnaleźć. Jej częścią składową jest jednak nieistniejąca już oficjalnie Kołowa, której historia sięga co najmniej XV wieku.

Do tej pory na tereny zabagnione, podmokłe w języku polskim mówi się moczydła, stąd i nazwa miejscowości. Dzisiaj na terenie wsi raczej trudno je spotkać.

Mieszkaniec tej miejscowości to – moczydlanin.

 

Historia wsi

Nie ma jej w żadnym z XIX wiecznych źródeł, łącznie z miejscowościami należącymi do parafii diecezji kujawsko-kaliskiej. Nie występuje nawet w spisie miejscowości parafii ewangelicko-augsburskich z okresu międzywojnia. Być może została wyodrębniona (podobnie jak Ugory) z sołectwa Żeronice. Natomiast Kołowa odnotowana została już w 1491 roku. Stanisław Grabski syn Mikołaja otrzymał ją w zastaw za 360 grzywien. W 1524 roku pan Stanisław odziedziczył ją po śmierci ojca. W 1570 roku między innymi na niezamieszkałej wówczas Kołowie, dokonał zapisu posagu swojej żonie Annie z Ciświeckich. Kolejny wymieniający Kołowę pochodzi z 1624 roku. Była ona wówczas nadal niezamieszkała. W XIX wieku Kołowa była częścią składową Chrapczewa. Należała jednak do gminy Wichertów i parafii Boleszczyn. Znajdował się tam folwark należący do dóbr Długa Wieś. Stał tam jeden budynek mieszkalny zamieszkały przez szesnaście osób.

Dzisiejszy obraz wsi

Moczydła należą nadal do parafii Boleszczyn. Wieś posiada typowo rolniczy charakter. Większość zabudowań wsi jest rozproszonych wzdłuż drogi z Dobrej do Boleszczyna, kilka przylega do Żeronic.

Galeria

Brak nazwy