Podział administracyjny

Sołectwo Rzymsko BG

Sołtys Mariusz Kuras

Wieś sołecka położona na południe od Dobrej. Zamieszkuje ją ponad sto osób. Zajmuje jedną z mniejszych w gminie Dobra powierzchni 216 ha. Położona w dolinie rzeki Teleszyny. Nadrzeczne łęgi obfitują w liczne gatunki dzikiego ptactwa, co ciekawi hobbystów ornitologów.

Dla uporządkowania nazw powstałych w XIX wieku nowych osad - koloni w XIX w. administracja wprowadziła oznaczenia literowe dla poszczególnych części Rzymska. W przeszłości dodano następujące litery: A, B, D, G. Jeszcze przed II wojną światową wyodrębniono miejscowość Rzymsko BG. Miejscowi stosują niekiedy swoiste wyjaśnienie dla przyjezdnych, iż jest to Rzymsko Bliżej Głuchowa (skrót BG).

Historia wsi

Przez wieki stanowiła część Rzymska. Dopiero w XIX wieku administracja carska poszczególne przysiółki i kolonie wielu miejscowości politerowała. Wieś Rzymsko BG wyodrębniona została jeszcze przed drugą wojna światową.

Dzisiejszy obraz wsi

Miejscowość ma typowo rolniczy charakter, choć na jej obrzeżach powstała kopalnia iłów i żwirów. Część wsi należy do parafii Miłkowice, a część do parafii Głuchów.

Przez wieś przebiega fragment szlaku rowerowego Szlak bocianich gniazd  z Tokar II do Chocimia.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy