Podział administracyjny

Sołectwo Wola Piekarska

Sołtys: Roman Grubski

Miejscowość sołecka położona na południowy wschód od Dobrej, na dnie i skłonie doliny Warty. Powierzchnia zamieszkałego przez około 215 osób sołectwa Wola Piekarska, wynosi 320 ha.

Osada świeżo lokowana z uwolnieniem na kilkanaście lat od danin nazywana była Wolą. Stąd zapewne nazwa tej wsi lokowanej obok Piekar – drugi człon nazwy (Piekarska).

Mieszkaniec tej miejscowości to – wolanin.

Historia wsi

Historia osadnictwa na terenie tego sołectwa sięga co najmniej czternastego wieku. Świadczy o tym pozostałość średniowiecznego gródka stożkowego o średnicy 32 metrów i wysokości 4,7 metra. Podczas prowadzonych tutaj prac wykopaliskowych w 1984 roku, znaleziono XIV wieczną ceramikę. Wola wchodziła w skład majątku Piekarskich. Dokument z 1429 roku mówi o wyznaczeniu granicy pomiędzy Dobrą i Linnem (należącymi do Grabskich, a Wolą Piekarską i Rzechtą (Piekarskich). Później trudno cokolwiek znaleźć na jej temat w księgach grodzkich i ziemskich. Najwidoczniej Piekarscy byli bardzo stabilnymi właścicielami i nie handlowali swoimi włościami tak jak ich sąsiedzi zza miedzy. Według Liber Beneficjorum Łaskiego, Wola Piekarska w XVI wieku dawała plebanowi w Skęczniewie jedynie dziesięcinę z łanów folwarcznych.

Na nazwę wsi natrafiliśmy w książce ,,Magazyn Fur bie neue historie und geografie angelegt'' opublikowanej w 1788 roku. W Archiwum Akt Dawnych w Warszawie znajduje się kontrakt z 1789 roku, na mocy którego właścicielami majątku składającego się z Piekar, Rzechty, Woli Piekarskiej, Młynów Piekarskich, Chyżego, Zasp Piekarskich, Dąbrowicy i Kaczki zostali Mączyńscy. Nieco więcej dowiadujemy się ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich. W 1827 roku w jedenastu domach mieszkało tutaj 146 osób. W końcu XIX wieku ilość budynków mieszkalnych wzrosła do 37, a liczba ludności, do 329, czyli znacznie więcej niż obecnie.

Dzisiejszy obraz wsi

Sołectwo ma typowo rolniczy charakter. Jego atuty to bliskość zbiornika Jeziorsko, lasy oraz przepiękne krajobrazy.

Obecnie tereny doliny są w niewielkim stopniu intensywnie użytkowane rolniczo. Użytki zielone, rowy, zadrzewienia i zakrzewienia stanowią interesujące zbiorowisko przyrodnicze z wieloma gatunkami płazów, ptaków, ssaków. Dolina w okresie wiosennym i jesiennym jest korytarzem migracji ptaków. Wolę Piekarską upodobały sobie bociany białe. Jadąc drogą asfaltowej można spotkać liczne gniazda bociana białego.

Docenił to Jan Jakub Kolski, wykorzystując tutejsze plenery do realizacji w połowie lat dziewięćdziesiątych dwóch filmów: ,,Grający z talerza'' i ,,Szabla od komendanta''. To wszystko sprzyja rozwojowi turystyki.

Obok asfaltowej drogi usytuowana jest kapliczka, a bliżej Skęczniewa – granitowy krzyż. Przy budowie cokołu pod krzyż wykorzystano stare żarno. Wschodnim skrajem wsi ławą wału przeciwpowodziowego biegnie Nadwarciański Szlak Rowerowy z Poznania nad Zbiornik Jeziorsko.

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy