Podział administracyjny

Sołectwo Szymany

Sołtys: Paweł Marciniak

Sołectwo składa się z jednej wsi zamieszkałej przez około 80 osób. Zajmuje powierzchnię 185 ha. Wieś sołecka położona na wschód od Dobrej, z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych, posiada wybitnie rolniczy charakter.

Nazwa prawdopodobnie pochodzi od imienia Szyman (pochodna Szymona). Źródła historyczne na  temat imienia milczą.

Mieszkaniec tej miejscowości to – szymanianin.
 
Historia wsi

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1436 roku. W początkach XVI wieku wieku Szymany należały do parafii Boleszczyn i tam dawały dziesięcinę. Wówczas to, Szymany wchodziły w skład dobrskiego klucza ziemskiego. W 1537 roku Jan Russocki - miecznik kaliski wydzierżawił za 1000 dukatów: Szymany, Chrapczew oraz połowy Długiej Wsi i Dąbrowicy Andrzejowi Koryckiemu. W 1570 roku jego potomek Adrian Russocki - również miecznik kaliski, na swoim majątku w którego skład wchodziły Szymany zapisał swojej żonie Annie z Ćiświeckich córce Jana Ciświeckiego - wojskiego kaliskiego, 5000 dukatów posagu. W 1624 roku ksiądz Jan Brudzyński cysters, podarował swojemu bratu Wojciechowi, części dziedziczone po rodzicach we wsi Szymany i kilku innych w okolicy.

Dwadzieścia lat później był już przeorem zakonu w Koronowie. Żył długo ponieważ w 1675 roku jego bratanek ks. Stanisław Budzyński zapisał mu 1000 dukatów. W 1629 roku Olbracht Brudzyński sprzedał Dąbrowicę i swoje części w Szymanach małżonkom Andrzejowi Zbierzchowskiemu i Barbarze z Goreckich. Dostał za to zaledwie 4000 dukatów. Olbracht dostąpił wielu zaszczytów. Został cześnikiem poznańskim, a później sędzią kapturowym poznańskim. Na przełomie XVIII i XIX wieku, Szymany weszły w skład dóbr Piekarskich. Wówczas zmieniły też parafię. Z Boleszczyna przeszły do Skęczniewa. W drugiej połowie XIX wieku było tutaj 25 domów zamieszkałych przez 108 mieszkańców.

Dzisiejszy obraz wsi

Jej charakter pozostaje od wieków niezmienny. Wioska z dala od ruchliwych dróg kusi jedynie osoby pragnące spokoju. Czyste środowisko, lasy obfitujące w runo leśne i zwierzynę łowną zachęcają do rozwoju na tym terenie agroturystyki. Tuż za wsią znajdują się ciekawe polodowcowe wzgórza wydmowe. Na skrajach wsi znajdują się murowane kapliczki. Cała wieś skupiona jest w zasadzie na odcinku ok. 1km. Zabudowa wsi sprawia charakter ulicówki. Na południe od wsi w sąsiadujących lasach znajduje się okazała wydma, która ciągnie się od Chrapczewa do Zagaju. W południowej części wsi, sąsiadującej z kompleksem leśnym od jakiegoś czasu rozwija się budownictwo letniskowe.

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

 

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy