Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Linnem

Ochotnicza Straż Pożarna w Linnem
Linne 6A, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie

REGON: 300246134, NIP: 6681899050
Numer KRS: 0000273547
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochotnicza Straż Pożarna w Linnem należy do jednostek powstałych w latach powojennych. Jej początek datuje się na rok 1956, kiedy to 25 lutego z inicjatywy Jana Freta zawiązały się pierwsze władze jednostki. Podczas pierwszego, historycznego zebrania powołano zarząd z prezesem Piotrem Czerniakiem oraz naczelnikiem Janem Fretem oraz pozostałych członków zarządu.

Już w pierwszych latach działalności boleśnie dawał się we znaki brak własnej remizy. Jednostka nie miała własnych pomieszczeń do składowania sprzętu gaśniczego, a także nie mogła prowadzić działalności kulturalno-oświatowej, która przynosiłaby pewne dochody finansowe. W związku z tym jeszcze tego samego roku został powołany komitet budowy z przewodniczącym Hieronimem Bartskim, który miał kierować wszelkimi pracami związanymi z powstaniem nowego obiektu.

W dniu 20 czerwca 1956 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę przyszłej remizy. Był to pierwszy krok na drodze do usamodzielnienia się jednostki w Linnem. W kolejnych miesiącach rozpoczęła się oczekiwana budowa. Większość prac wykonywano własnoręcznie. Było to spowodowane zbyt małymi zasobami finansowymi, jakimi dysponowała straż w tym okresie, a które były zarezerwowane na opłacenie robót fachowych.

Ze względu na przyjęty sposób budowy realizacja tego zamierzenia trwała dość długo. Prace zostały ukończone dopiero w 1974 roku. W dniu 29 września odbyła się uroczystość oddania nowej remizy do użytku publicznego. Po wielu latach druhowie strażacy doczekali się godziwego obiektu dla siebie, a w szczególności dla już zakupionego sprzętu.

Po krótkim czasie remizę wyposażono w meble i niezbędny sprzęt. Jednostka rozpoczęła organizację życia kulturalno-oświatowego. Zorganizowano wiele zabaw i uroczystości, z których dochód przeznaczono na utrzymanie strażnicy oraz na konieczne szkolenia strażaków.

W dniu 18 września 1983 roku, jednostka z OSP Linne obchodziła 25-lecie swojego istnienia. Uroczystości zgromadziły wiele przedstawicielstw zaprzyjaźnionych jednostek, władze gminne oraz miejscową społeczność.
Ochotnicza Straż Pożarna w Linnem zawsze włączała się wżycie lokalnej społeczności. W latach 1992-1996 czynnie po¬magała w telefonizacji oraz w budowie sieci wodociągowej wsi. Ponadto brała czynny udział w organizowaniu różnych imprez i uroczystości kościelnych czy państwowych, służąc swoim doświadczeniem i pomocą.

Dzięki pracy z młodzieżą oraz z drużyną bojową OSP w Linnem uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na różnych szczeblach. W swojej historii jednostka także trzy razy gościła u siebie drużyny pożarnicze, będąc organizatorem tychże zawodów.

W ostatnich latach Ochotnicza Straż Pożarna w Linnem z prezesem w osobie Józefa Haraśnego podjęła się kapitalnego remontu użytkowanej remizy. Przeprowadzono wymianę podłogi, pomalowano elewację, wyremontowano także scenę i zaplecze. Wszelkie prace, jakie zostały poczynione były możliwe dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Turku, Rady Miejskiej oraz Zarządu Miejskiego OSP w Dobrej.
W dniu 13 sierpnia 2006 roku po zakończeniu prac remontowych zarząd straży wraz z druhami zorganizował uroczystość związaną z 50-tą rocznicą powstania jednostki w Linnem.

Obecnie jednostka prowadzi swoją codzienną służbę, stojąc na posterunku bezpieczeństwa lokalnej społeczności, stanowi także centrum życia kulturalno-oświatowego, a przede wszystkim prowadzi działalność statutową.

Źródło:
"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak